Akcije i pogodnosti > Program vjernosti > Pravila Programa vjernosti Poliklinike Avive ( APV )

PRAVILA PROGRAMA VJERNOSTI POLIKLINIKE AVIVA ( APV )

 1. PROGRAM VJERNOSTI POLIKLINIKE AVIVA (dalje: APV) je program nagrađivanja korisnika APV kartice. Program omogućava korisnicima da kupnjom medicinskih i ostalih usluga Poliklinike Aviva, ostvaruju određene pogodnosti.
 2. APV zadržava pravo da u bilo kojem trenutku, uz prethodnu obavijest korisnicima, povuče karticu iz opticaja, a APV kartica ostaje vlasništvo APV– a, odnosno Poliklinike Aviva. APV zadržava pravo da u potpunosti ukine ili izmijeni pojedine elemente Programa, objavom na internet stranici Poliklinike Aviva. Nagradni bodovi koje je korisnik skupio do datuma izmjene ili ukinuća, vrijede za sve usluge za koje su se do izmjena mogle koristiti, bez obzira da li je došlo do promjene uvjeta korištenja.
 3. Korisnik APV kartice može postati svaka fizička punoljetna osoba s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koja na izričit način da očitovanje volje, kojim izražava svoju suglasnost i privolu za učlanjenje u Program. Kartica se korisniku izdaje besplatno.
 4. Po popunjenoj/upućenoj pristupnici za izdavanje kartice, korisnik ulazi u sustav APV-a. APV kartica dostavit će se korisniku kurirskom dostavom najkasnije 6 tjedana od zaprimanja zahtjeva, a bodovi koje je ostvario u tom razdoblju bit će mu prenešeni na račun.
 5. Korisnici APV kartice koji su članovi jedne obitelji, mogu zajednički sakupljati i koristiti bodove. U tom slučaju bodovi ostvareni po svakoj APV kartici sakupljaju se na jedan zajednički račun kojeg odrede korisnici. Svi korisnici APV kartica koji su povezani na jedan zajednički račun, imaju ista prava u sakupljanju i korištenju nagradnih bodova sa zajedničkog računa.
 6. APV kartica nije prenosiva, već je može koristiti samo osoba čiji su podaci i potpis na pristupnici. APV kartica ne može se koristiti kao sredstvo plaćanja.
 7. Pravo na nagradne bodove korisnik ostvaruje predočenjem APV kartice na blagajni Poliklinike Aviva, svaki put kad plaća ili obavlja uslugu.
 8. Načini prikupljanja nagradnih bodova, uvid u stanje bodova, vrijednost nagradnih bodova kao i načini iskorištavanja podrobnije su opisani na www. poliklinika-aviva.hr. Poliklinika Aviva, Nemetova 2, Zagreb, M.B. 1374958, OIB 01916835772, Žiro račun. 2484008-1100664314 2
 9. Nakon svakog plaćanja/obavljanja usluge, korisniku se bilježe njegovi nagradni bodovi. Vrijednost 1 boda iznosi 1,00 Kn.
 10. Nagradni bodovi ne mogu se skupljati niti koristiti kao popusti na usluge koje za Polikliniku Aviva obavljaju vanjske suradne ustanove. Popis usluga za koje se ne mogu skupljati niti koristiti nagradni bodovi, naveden je na www. poliklinika-aviva.hr.
 11. Vrijednost usluge za koju se žele iskoristiti bodovi kao popust, ne može biti manja od iznosa sakupljenih bodova. Sakupljeni bodovi ne mogu se zamijeniti za gotovinu. Iznos koji se u obliku nagradnih bodova može iskoristiti kao popust zaokružen je na kunu. Pravo na trošenje nagradnih bodova korisnik ostvaruje isključivo predočenjem APV kartice na blagajni Poliklinike Aviva, kad plaća uslugu.
 12. Sakupljeni bodovi mogu se iskoristiti isključivo do isteka roka od 365 dana od datuma korištenja posljednje usluge. Preostali bodovi koji se ne iskoriste u tom razdoblju, poništavaju se i ne mogu se iskoristiti kao popust.
 13. Korisnik ima pravo u svako doba, pisanim putem otkazati korištenje kartice, uz povrat kartice Poliklinici. Otkaz vrijedi od trenutka kada Poliklinika Aviva primi obavijest o otkazu i vraćenu karticu. Preostali bodovi na kartici, poništavaju se i ne mogu se iskoristiti ili prenijeti na drugu karticu.
 14. U slučaju sumnje da korisnik koristi karticu protivno ovim Pravilima, APV može korisnika isključiti iz Programa.
 15. U slučaju gubitka ili krađe kartice korisnik je obvezan nestanak kartice prijaviti na telefon 01/4693 111 ili e-mail: info@poliklinika-aviva.hr. APV će na adresu korisnika poslati novu karticu, na koju će biti prebačeni do tada ostvareni i neiskorišteni bodovi.
 16. O svakoj izmjeni ovih Pravila, te promjeni pojedinih elemenata Programa, APV će korisnika obavijestiti putem objave na internet stranici Poliklinike Aviva. Aktualna Pravila dostupna su na internetskoj adresi www.poliklinika-aviva.hr.
 17. Podaci korisnika prikupljaju se, obrađuju i koriste u skladu sa suglasnostima korisnika navedenim na pristupnici, odnosno naknadnim očitovanjima volje korisnika, uz poštovanje propisa o zaštiti osobnih podataka, uključujući, bez ograničenja, Zakon o zaštiti osobnih podataka.
 18. Članstvom u APV-u, korisnik prihvaća ova pravila bezuvjetno.

Postanite član Programa koji nagrađuje Vašu vjernost!

Od sada ostvarujte još veće pogodnosti pri korištenju medicinskih i ostalih usluga Poliklinike Aviva!

Prijavite se ovdje

Usluge na koje se ne mogu skupljati bodovi

Provjerite na koje usluge se ne mogu skupljati bodovi