Akcije i pogodnosti > Program vjernosti > Pravila Programa vjernosti Poliklinike Avive ( APV )

PRAVILA PROGRAMA VJERNOSTI POLIKLINIKE AVIVA ( APV )

Pravila Aviva programa vjernosti:
1. PROGRAM VJERNOSTI POLIKLINIKE AVIVA (dalje: APV) je program nagrađivanja korisnika – privatnih platitelja.
APV omogućava korisnicima da korištenjem medicinskih i ostalih usluga Poliklinike Aviva,
ostvaruju pogodnosti. 2. Poliklinika Aviva zadržava pravo u bilo kojem trenutku ukinuti ili
izmijeniti pojedine elemente Programa, objavom na internet stranici Poliklinike Aviva. 3.
Korisnik APV-a može postati svaka fizička punoljetna osoba s prebivalištem u Republici Hrvatskoj
ispuni pristupnicu i da privolu za učlanjenje u Program. Programu se pristupa bez
naknade. 4. Po popunjenoj/predanoj pristupnici za pristup programu, korisnik ulazi u sustav
APV-a. 5. Korisnici APV-a koji su članovi jedne obitelji, mogu zajednički skupljati i koristiti
bodove. U tom slučaju bodovi ostvareni po svakom APV računu skupljaju se na jedan zajednički
račun kojeg odrede korisnici. Svi korisnici APV-a koji su povezani na jedan zajednički
račun, imaju ista prava u skupljanju i korištenju nagradnih bodova sa zajedničkog računa.
6. APV nije prenosiv, već ga može koristiti samo osoba čiji su podaci i potpis na pristupnici.
7. Pravo na nagradne bodove korisnik ostvaruje na blagajni Poliklinike Aviva, svaki put
kad plaća ili obavlja uslugu. 8. Načini prikupljanja nagradnih bodova, uvid u stanje bodova,
vrijednost nagradnih bodova kao i načini iskorištavanja podrobnije su opisani na www.poliklinika-
aviva.hr. 9. Nakon svakog plaćanja/obavljanja usluge, korisniku se bilježe njegovi
nagradni bodovi. Vrijednost 1 boda iznosi 1,00 Kn. Ukoliko na usluge postoji bilo kakav oblik
popusta ili korisnik ima odobren popust, korisnik ostvaruje 1 bod
za svakih potrošenih 60,00 kn. Bodove je moguće iskoristiti najranije prilikom idućeg dolaska
u Polikliniku Aviva. 10. Nagradni bodovi ne mogu se skupljati niti koristiti kao popusti na
usluge koje za Polikliniku Aviva obavljaju vanjske suradne ustanove. Popis usluga za koje
se ne mogu skupljati niti koristiti nagradni bodovi, naveden je na www.poliklinika-aviva.
hr. 11. Vrijednost usluge za koju se žele iskoristiti bodovi kao popust, ne može biti manja
od iznosa skupljenih bodova. Skupljeni bodovi ne mogu se zamijeniti za gotovinu. Iznos
koji se u obliku nagradnih bodova može iskoristiti kao popust zaokružen je na kunu. Pravo
na trošenje nagradnih bodova korisnik ostvaruje isključivo provjerom članstva na blagajni
Poliklinike Aviva, kad plaća uslugu. 12. Skupljeni bodovi mogu se iskoristiti isključivo do
isteka roka od 365 dana od datuma korištenja posljednje usluge. Preostali bodovi koji se ne
iskoriste u tom razdoblju, poništavaju se i ne mogu se iskoristiti kao popust. 13. Korisnik
ima pravo u svako doba, pisanim putem otkazati članstvo u APV. Otkaz vrijedi od trenutka
kada Poliklinika Aviva primi obavijest o otkazu. Preostali bodovi, poništavaju se i ne mogu
se iskoristiti ili prenijeti na drugi račun. 14. U slučaju sumnje da korisnik koristi članstvo APV
protivno ovim Pravilima, APV može korisnika isključiti iz Programa. 15. O svakoj izmjeni ovih
Pravila, te promjeni pojedinih elemenata Programa, APV će korisnika obavijestiti putem objave
na internet stranici Poliklinike Aviva. Aktualna Pravila dostupna su na internetskoj adresi
www.poliklinika-aviva.hr. 16. Podaci korisnika prikupljaju se, obrađuju i koriste u skladu sa
suglasnostima korisnika navedenim na pristupnici, odnosno naknadnim očitovanjima volje
korisnika, uz poštovanje Opće odredbe o zaštiti podataka (GDPR). 17. Članstvom u APV-u,
korisnik prihvaća ova pravila bezuvjetno.

Postanite član Programa koji nagrađuje Vašu vjernost!

Od sada ostvarujte još veće pogodnosti pri korištenju medicinskih i ostalih usluga Poliklinike Aviva!

Prijavite se ovdje

Usluge na koje se ne mogu skupljati bodovi

Provjerite na koje usluge se ne mogu skupljati bodovi