Novi liječnici u Poliklinici Aviva!

S radošću obavještavamo sve naše pacijente i korisnike usluga Poliklinike Aviva da su se našem timu pridružili novi liječnici.

Dr.sc. DAVORKA PALADINO, specijalist neurologije

Dr.sc. Davorka Paladino, specijalistica neurologije, diplomirala je na Medicinskom fakultetu sveučilišta u Zagrebu 1974. god. Gotovo cijeli radni staž do umirovljenja  provela je na Zavodu za neurologiju u Kliničkoj  bolnici Dubrava.
Doktorsku disertaciju iz područja ultrazvuka krvnih žila glave i vrata obranila je  1994. god.

Dr. sc. Davorka Paladino u Poliklinici Aviva obavljate će specijalističke preglede i EEG.


Dr. sc. ANA GUDELJ GRAČANIN, dr. med.,spec. interne medicine, subspecijalist kliničke imunologije i alergologije, specijalizant reumatologije

Našem timu  pridružuje se Ana Gudelj Gračanin, liječnica; specijalist interne medicine; subspecijalist iz kliničke imunologije i alergologije, subspecijalizant reumatologije. Vanjski suradnik u nastavi Katedre za internu medicinu, predavač na predmetu  prve i druge godine studija medicine “Temelji liječničkog umijeća” na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U Poliklinici Aviva radit će specijalističke preglede u sklopu Odjela Imunologije.


Prof. dr. sc. ANTON ŠMALCELJ, dr. med., spec. internist, subspecijalist kardiologije

Prof. dr. sc. Anton Šmalcelj, dr.med., specijalist interne medicine, subspecijalist kardiologije, redoviti profesor pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Do umirovljenja je bio pročelnik I kardiološkog odjela u Klinici za bolesti srca i krvnih žila KBC Zagreb, Rebro. 2001. godine postao je europski kardiolog i “fellow” Europskog kardiološkog društva (FESC). Objavio je više od 100 radova u raznim publikacijama, od toga 19 CC i SCI Expanded, s ukupnom 251 citatom.

U Poliklinici Aviva radit će u Kardiološkom Odjelu kardiološke preglede, UZV srca, ergometrije i ostale kardiološke pretrage.


Prim. VESNA GOLDONI, dr. med., spec. internist, endokrinolog i dijabetolog

Našem timu  pridružuje se Prim. Vesna Goldoni, dr. med. specijalistica interne medicine, subspecijalistica endokrinologije i dijabetologije. Prim. Goldoni je do umirovljenja bila voditeljica Kliničkog odjela za dijabetes Zavoda za Endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma, KBC „Sestre milosrdnice“.

U Poliklinici Aviva raditi će specijalističke preglede (šećerna bolest, bolesti štitnjače, nadbubrežnih žlijezda i ostalih endokrinoloških bolesti) u Endokrinološkoj ambulanti, utorkom od 09:00-12:00 h.


Prof. dr. sc. IVAN KRHEN, dr. med., spec. urolog

Prof. dr. sc. Ivan Krhen, specijalist je urologije. Do umirovljenja zaposlenik Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kao redovni profesor i Klinike za urologiju Kliničkog bolničkog centra Rebro. Od 1996. do umirovljenja pročelnik Zavoda za rekonstruktivnu i renovaskularnu urologiju i onkologiju. Primarni interes: tumori urotrakta (karcinom prostate, karcinom mokraćnog mjehura, karcinom bubrega).

Stručno i znanstveno usavršavanje u inozemstvu: Klinika za urologiju, Mainz, Klinika za urologiju-Herlev Hospital, Copenhagen, Klinika za urologiju, Nijmegen, Nizozemska, Klinika za urologiju Katarinen Hospital, Stuttgart, Sveučilišna klinika za urologiju, Innsbruck, Sveučilišna klinika za urologiju, Eppendorf i Sveučilišna klinika za urologiju, Tübingen.

Autor i koautor u više poglavlja u udžbenicima iz područja urologije.


Prof. dr. sc. TATJANA PEROŠ – GOLUBIČIĆ, dr. med., spec. pulmolog

Prof. dr. sc. Tatjana Peroš – Golubičić, dr. med, specijalist je pulmologije. Iskustvo stječe u Klinici za plućne bolesti „Jordanovac“ gdje je bila zaposlena od 1975. kao odjelni liječnik, kasnije kao  kao šef III odjela i Predstojnik Zavoda za bolesti plućnog intersticija. 2014.g..izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora na Katedri za internu medicinu, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u  Zagrebu. Sudjelovala sam u izradi višei znanstvenih projekata. Objavila je oko 177 stručnih i znanstvenih radova i nastavnih tekstova, a sudjelovala je i u izradi 12 udžbenika i stručnih knjiga.

Prof. dr. sc. Tatjana Peroš – Golubičić specijalističke preglede obavljat će ponedjeljkom, od 9h – 14h, u pulmološkoj ambulanti Poliklinike Aviva.


Prof. dr. sc. VESNA ŠERIĆ, dr. med., spec. neurolog

Prof. dr. sc. Vesna Šerić, dr. med., specijalist je neurologije. Nakon završenog Medicinskog fakulteta u Zagrebu 1976. godine, upisuje specijalizaciju iz neurologije koju završava 1981.godine. Također završava i poslijediplomski studij iz Socijalne psihijatrije, 1984. godine. Magistrirala je 1988. godine, a doktorsku disertaciju uspješno brani 1994. godine.Kao izvanredni profesor radi na Edukacijsko – rehabilitacijskom fakultetu od 2008. godine. Od 2010. pročelnica je katedre za Neurologiju Stomatološkog fakulteta, a 2012. je izabrana u zvanje redovnog profesora na Stomatološkom fakultetu. Iste godine postaje ravnatelj KBC Sestre Milosrdnice te pročelnica Zavoda za vaskularnu neurologiju  u 2015. godini.

Prof. dr. sc. Vesna Šerić u Poliklinici Aviva obavljate će specijalističke preglede i EEG ponedjeljkom i četvrtkom, od 15h – 19h.


KARMEN MRŠIĆ, dr. med., spec. radiolog

Karmen Mršić, dr.med., specijalist je radiologije. Nakon završene V. gimnazije upisuje Medicinski fakultet u Zagrebu, koji završava 1997. godine. Kao volonter radila je u Poliklinici Nemetova od 1999., gdje se 2000. godine i zaposlila te radila do 2005. Specijalist radiologije postaje 2008. godine.  U poliklinici Sunce, gdje je nastavila svoju karijeru od 2005.-2013., postavlja probirni MR abdomena kao standardnu metodu. Od 2013. do svibnja 2015.godine radila je u DZ MUP-a.

Uže područje interesa doktorice Mršić je neuroradiološki dio te MR abdomena i zdjelice, ultrazvučna i color dopler dijagnostika kao i klasična RTG dijagnostika.

Dr. Karmen Mršić u Poliklinici Aviva ordinira svakim radnim danom.


DOMAGOJ PERKOVIĆ, dr. med., spec. ortoped

Domagoj Perković, dr.med., specijalist je ortopedije. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Rijeci 2006. god. Godinu dana radio je kao znanstveni novak-asistent na zavodu za anatomiju Medicinskog fakulteta u Rijeci nakon čega započinje specijalizaciju iz ortopedije. Tokom specijalizacije se educira u  eminentnim klinikama u inozemstvu.

Nakon položenog specijalističkog ispita stalno je zaposlen u Specijalnoj bolnici za ortopediju “Dr. Nemec” u Matuljima iznad Opatije.

Uže područje interesa su mu kirurgija gležnja i stopala te endoprotetika kuka. Liječnik je omladinske škole NK Rijeka i redoviti sudionik domaćih i međunarodnih skupova na polju ortopedije i traumatologije lokomotornog sustava.

Dr. Domagoj Perković, u Poliklinici AVIVA obavlja specijalističke preglede četvrtkom od 11h.


Prof. dr. sc. MARIJA ŠOŠTARKO, dr. med., spec. neurospihijatar

Prof. dr. sc. Marija Šoštarko, specijalist je neuropsihijatrije. Nakon završene VII. gimnazije u Zagrebu, upisuje se na Medicinski Fakultet Sveučilišta u Zagrebu te 1965. godine započinje specijalizaciju iz neuropsihijatrije u današnjem KBC-u, „Sestre milosrdnice”. Za vrijeme specijalizacije koristila je studijski boravak u Velikoj Britaniji. Zatim nastavlja raditi u KBC-u Zagreb na Klinici za neurologiju i to u Centru za neuromuskulame bolesti, gdje  specijalizira neuromuskularne bolesti i kliničke elektromioneurografije.

Koristeći stipendiju vlade Kraljevine Švedske završila je doktorsku disertaciju iz područja kliničke elektromioneurografije i uspješno ju obranila 1976. godine. Također je sudjelovala na edukaciji iz neuromuskularnih bolesti na Oxfordu koristeći stipendiju British Councila. Educirala se i u Parizu na „Institut de Myologie bonice Petie-Salpetriere“.

Nakon sticanja potrebnog znanja i iskustva izabrana je 1992. godine za pročelnicu Odjela za neuromuskularne bolesti. Uz posao s bolesnicima ima i kumulativni radni odnos s Medicinskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu te sudjeluje u dodiplomskoj i poslijediplomskoj nastavi kao profesor neurologije. Aktivno je sudjelovala u radu „European Alliance of Muscuiar Dystrophy Associations“ kao i „International Alliance of ALS/MND Associations“, gdje je bila član odbora direktora.

Prof. dr. sc. Marija Šoštarko u neurološkoj ambulanti Poliklinike Aviva obavlja specijalističke preglede i elektromioneurografije, ponedjeljkom i četvrtkom od 8:00 – 12:00h.


Prim. dr. sc. JORDAN DIMANOVSKI, dr. med, spec. urolog

Prim. dr. sc. Jordan Dimanovski specijalist je urologije. Diplomirao je 1973. na Medicinskom fakultetu, Sveučilište u Zagrebu.  Nakon stažiranja proveo je godinu dana u Sloveniji kao liječnik opće medicine, a od 1976. godine pa do odlaska u mirovinu radio je kao specijalist urolog na Urološkom odjelu Kliničke bolnice “Sestre milosrednice”.

Godine 1979. stekao je stupanj magistra znanosti,  a 1989. godine status doktora znanosti. Godine 1991. postaje primarijus te znanstveni suradnik, a 2005. izabran je u višeg znanstvenog suradnika. U nekoliko je navrata boravio na različitim urološkim klinikama u inozemstvu:  u Francuskoj, Češkoj,  Njemačkoj i Engleskoj. Od 1984. godine uključen je u različite aktivnosti vezane uz invalidne osobe, posebice para i tetraplegičare, te sudjeluje u radu njihovih udruga.

Autor je znatnog broja članaka i nekoliko poglavlja u knjigama s urološkom tematikom. Sudjelovao je na nekoliko znanstvenih projekata, a bio je i predavač iz izbornoga predmeta “Prometni traumatizam”  za studente IV. godine medicine te nekoliko poslijediplomskih kolegija iz  urologije i urološke citologije.

Primarijus Dimanovski u Poliklinici Aviva obavlja specijalističke preglede srijedom od 08h – 12h.


Prim. mr. sc. ZDENKO BUJGER, spec. oftalmolog

Prim. mr. sc. Zdenko Bujger, dr. med., specijalist je oftalmologije i specijalist iz uže specijalnosti prednji segment oka.  Svoje bogato radno iskustvo stekao je najprije u Općoj bolnici u Bjelovaru te očnom odjelu Opće bolnice u Virovitici, a kao stručnjak Zavoda za međunarodnu znanstveno-tehničku suradnju RH u Općoj bolnici Misurata u Libijii u tri navrata. Od 1982. do umirovljenja radio je na Klinici za očne bolesti, KBC Rebro u Zagrebu.

U ambulantnoj praksi  posebnu pozornost pridaje refrakciji, upali srednjeg segmenta oka i glaukomu. Također, stručnjak je i za operacije katarakte, glaukoma, strabizma i blefaroplastike, posebno trahomskog entropija i trihijaze čime se bavio u svom prvom dijelu oftalmološke prakse.
Predavač je pojedinih poglavlja optometrije na poslijediplomskom stručnom i doktorskom studiju oftalmologije i optometrije.

Primarijus Bujger u Poliklinici Aviva radi radnim danom od 8h – 12h.


JADRANKA PIRAGIĆ, dr. med., spec. oftalmolog

JADRANKA PIRAGIĆ, dr. med., specijalist je oftalmologije. Radno iskustvo stekla je u Klinici za očne bolesti u Sarajevu, te je dio radnog vijeka, i to u dva navrata, provela u inozemstvu, u Kanadi, Vancouver radeći u „UBC-Eye Care Center“ i „Eye Associates“.

Sudjelovala je u urgentnom timu oftalmologa na Olimpijskim zimskim igrama u Sarajevu 1984. godine, te asistirala pri operacijama u „Interantional Flying Hospital – ORBIS“. Svoju karijeru nastavila je radeći dugi niz godina u poznatim oftalmološkim poliklinikama u Zagrebu.

Redoviti je sudionik domaćih i međunarodnih skupova te autor i koautor više domaćih i inozemnih radova.

Dr. Piragić u oftalmološkoj ambulanti Poliklinike Aviva radi radnim danom od 7:30h – 15:30h.


Prof. dr. sc. SVJETLANA ČALA, dr. med, spec. nefrolog

Prof. dr. sc. Svjetlana Čala, dr.med., specijalist je interne medicine i subspecijalist nefrologije.

Radila je kao predstojnica Zavoda za nefrologiju i dijalizu Klinike za unutarnje bolesti KB „Sestre milosrdnice“. Uže područje interesa i djelovanja su kronične bubrežne bolesti, dijabetička nefropatija, prevencija i očuvanje bubrega i bubrežne funkcije.

Profesorica je na Medicinskom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu, a također je organizatorica simpozija „Nefrologija danas“  namijenjenih edukaciji studenata, kolega i pacijenata.

Prof. dr.sc. Čala  obavlja mjerenje funkcije bubrega, liječenja, preporuke te kontrole nakon akutnih upala. U nefrološkoj ambulanti Poliklinike Aviva radi srijedom u vremenu od 8h – 12h.

PITAJ LIJEČNIKA

Niste pronašli odgovor na pitanje koje vas zanima? Ovdje upišite svoje pitanje i naši liječnici će vam odgovoriti u najbržem mogućem roku.
POŠALJITE PITANJE