Novi liječnici u Poliklinici Aviva!

S radošću obavještavamo sve naše pacijente i korisnike usluga Poliklinike Aviva da su se našem timu pridružili novi liječnici.

Dr.sc. Davorka Paladino, specijalistica neurologije

Dr.sc. Davorka Paladino, specijalistica neurologije, diplomirala je na Medicinskom fakultetu sveučilišta u Zagrebu 1974. god. Gotovo cijeli radni staž do umirovljenja  provela je na Zavodu za neurologiju u Kliničkoj  bolnici Dubrava.
Doktorsku disertaciju iz područja ultrazvuka krvnih žila glave i vrata obranila je  1994. god.

Dr.sc. Davorka Paladino u Poliklinici Aviva obavljate će specijalističke preglede i EEG.


Dr.sc. Ana Gudelj Gračanin, dr. med.,spec. interne medicine, subspecijalist kliničke imunologije i alergologije, specijalizant reumatologije

Našem timu  pridružuje se Gudelj Gračanin Ana, liječnica; specijalistica interne medicine; subspecijalist iz kliničke imunologije i alergologije, subspecijalizant reumatologije. Vanjski suradnik u nastavi Katedre za internu medicinu, predavač na predmetu  prve i druge godine studija medicine “Temelji liječničkog umijeća” na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U Poliklinici Aviva radit će specijalističke preglede u sklopu Odjela Imunologije.


Prof.dr.sc. Anton Šmalcelj, dr. med., spec. internist, subspecijalist kardiologije

Prof.dr.sc. Anton Šmalcelj, dr.med., specijalist interne medicine, subspecijalist kardiologije, redoviti profesor pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Do umirovljenja je bio pročelnik I kardiološkog odjela u Klinici za bolesti srca i krvnih žila KBC Zagreb, Rebro. 2001. godine postao je europski kardiolog i “fellow” Europskog kardiološkog društva (FESC). Objavio je više od 100 radova u raznim publikacijama, od toga 19 CC i SCI Expanded, s ukupnom 251 citatom.

U Poliklinici Aviva radit će u Karidološkom Odjelu kardiološke preglede, UZV srca, ergometrije i ostale kardiološke pretrage.


Prim. Vesna Goldoni, dr. med., spec. internist, ednokrinolog i dijabetolog

Našem timu  pridružuje se Prim. Vesna Goldoni, dr. med. specijalistica interne medicine, subspecijalistica endokrinologije i dijabetologije. Prim. Goldoni je do umirovljenja bila voditeljica Kliničkog odjela za dijabetes Zavoda za Endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma, KBC „Sestre milosrdnice“.

U Poliklinici Aviva raditi će specijalističke preglede (šećerna bolest, bolesti štitnjače, nadbubrežnih žlijezda i ostalih endokrinoloških bolesti) u Endokrinološkoj ambulanti, utorkom od 09:00-12:00 h.


Prof. dr. sc. Ivan Krhen, dr. med., spec. urolog

Prof. dr. sc. Ivan Krhen, specijalist je urologije. Do umirovljenja zaposlenik Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kao redovni profesor i Klinike za urologiju Kliničkog bolničkog centra Rebro. Od 1996. do umirovljenja pročelnik Zavoda za rekonstruktivnu i renovaskularnu urologiju i onkologiju. Primarni interes: tumori urotrakta (karcinom prostate, karcinom mokraćnog mjehura, karcinom bubrega).

Stručno i znanstveno usavršavanje u inozemstvu: Klinika za urologiju, Mainz, Klinika za urologiju-Herlev Hospital, Copenhagen, Klinika za urologiju, Nijmegen, Nizozemska, Klinika za urologiju Katarinen Hospital, Stuttgart, Sveučilišna klinika za urologiju, Innsbruck, Sveučilišna klinika za urologiju, Eppendorf i Sveučilišna klinika za urologiju, Tübingen.

Autor i koautor u više poglavlja u udžbenicima iz područja urologije.


Prof. dr. sc. TATJANA PEROŠ – GOLUBIČIĆ, dr. med., spec. pulmolog

Prof. dr. sc. Tatjana Peroš – Golubičić, dr. med, specijalist je pulmologije. Iskustvo stječe u Klinici za plućne bolesti „Jordanovac“ gdje je bila zaposlena od 1975. kao odjelni liječnik, kasnije kao  kao šef III odjela i Predstojnik Zavoda za bolesti plućnog intersticija. 2014.g..izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora na Katedri za internu medicinu, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u  Zagrebu. Sudjelovala sam u izradi višei znanstvenih projekata. Objavila je oko 177 stručnih i znanstvenih radova i nastavnih tekstova, a sudjelovala je i u izradi 12 udžbenika i stručnih knjiga.

Prof. dr. sc. Tatjana Peroš – Golubičić specijalističke preglede obavljat će ponedjeljkom, od 9h – 14h, u pulmološkoj ambulanti Poliklinike Aviva.


Prof. dr. sc. VESNA ŠERIĆ, dr. med., spec. neurolog

Prof. dr. sc. Vesna Šerić, dr. med., specijalist je neurologije. Nakon završenog Medicinskog fakulteta u Zagrebu 1976. godine, upisuje specijalizaciju iz neurologije koju završava 1981.godine. Također završava i poslijediplomski studij iz Socijalne psihijatrije, 1984. godine. Magistrirala je 1988. godine, a doktorsku disertaciju uspješno brani 1994. godine.Kao izvanredni profesor radi na Edukacijsko – rehabilitacijskom fakultetu od 2008. godine. Od 2010. pročelnica je katedre za Neurologiju Stomatološkog fakulteta, a 2012. je izabrana u zvanje redovnog profesora na Stomatološkom fakultetu. Iste godine postaje ravnatelj KBC Sestre Milosrdnice te pročelnica Zavoda za vaskularnu neurologiju  u 2015. godini.

Prof. dr. sc. Vesna Šerić u Poliklinici Aviva obavljate će specijalističke preglede i EEG ponedjeljkom i četvrtkom, od 15h – 19h.


KARMEN MRŠIĆ, dr. med., spec. radiolog

Karmen Mršić, dr.med., specijalist je radiologije. Nakon završene V. gimnazije upisuje Medicinski fakultet u Zagrebu, koji završava 1997. godine. Kao volonter radila je u Poliklinici Nemetova od 1999., gdje se 2000. godine i zaposlila te radila do 2005. Specijalist radiologije postaje 2008. godine.  U poliklinici Sunce, gdje je nastavila svoju karijeru od 2005.-2013., postavlja probirni MR abdomena kao standardnu metodu. Od 2013. do svibnja 2015.godine radila je u DZ MUP-a.

Uže područje interesa doktorice Mršić je neuroradiološki dio te MR abdomena i zdjelice, ultrazvučna i color dopler dijagnostika kao i klasična RTG dijagnostika.

Dr. Karmen Mršić u Poliklinici Aviva ordinira svakim radnim danom.


DOMAGOJ PERKOVIĆ, dr. med., spec. ortoped

Domagoj Perković, dr.med., specijalist je ortopedije. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Rijeci 2006. god. Godinu dana radio je kao znanstveni novak-asistent na zavodu za anatomiju Medicinskog fakulteta u Rijeci nakon čega započinje specijalizaciju iz ortopedije. Tokom specijalizacije se educira u  eminentnim klinikama u inozemstvu.

Nakon položenog specijalističkog ispita stalno je zaposlen u Specijalnoj bolnici za ortopediju “Dr. Nemec” u Matuljima iznad Opatije.

Uže područje interesa su mu kirurgija gležnja i stopala te endoprotetika kuka. Liječnik je omladinske škole NK Rijeka i redoviti sudionik domaćih i međunarodnih skupova na polju ortopedije i traumatologije lokomotornog sustava.

Dr. Domagoj Perković, u Poliklinici AVIVA obavlja specijalističke preglede četvrtkom od 11h.


Prof. dr. sc. MARIJA ŠOŠTARKO, dr. med., spec. neurospihijatar

Prof. dr. sc. Marija Šoštarko, specijalist je neuropsihijatrije. Nakon završene VII. gimnazije u Zagrebu, upisuje se na Medicinski Fakultet Sveučilišta u Zagrebu te 1965. godine započinje specijalizaciju iz neuropsihijatrije u današnjem KBC-u, „Sestre milosrdnice”. Za vrijeme specijalizacije koristila je studijski boravak u Velikoj Britaniji. Zatim nastavlja raditi u KBC-u Zagreb na Klinici za neurologiju i to u Centru za neuromuskulame bolesti, gdje  specijalizira neuromuskularne bolesti i kliničke elektromioneurografije.

Koristeći stipendiju vlade Kraljevine Švedske završila je doktorsku disertaciju iz područja kliničke elektromioneurografije i uspješno ju obranila 1976. godine. Također je sudjelovala na edukaciji iz neuromuskularnih bolesti na Oxfordu koristeći stipendiju British Councila. Educirala se i u Parizu na „Institut de Myologie bonice Petie-Salpetriere“.

Nakon sticanja potrebnog znanja i iskustva izabrana je 1992. godine za pročelnicu Odjela za neuromuskularne bolesti. Uz posao s bolesnicima ima i kumulativni radni odnos s Medicinskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu te sudjeluje u dodiplomskoj i poslijediplomskoj nastavi kao profesor neurologije. Aktivno je sudjelovala u radu „European Alliance of Muscuiar Dystrophy Associations“ kao i „International Alliance of ALS/MND Associations“, gdje je bila član odbora direktora.

Prof. dr. sc. Marija Šoštarko u neurološkoj ambulanti Poliklinike Aviva obavlja specijalističke preglede i elektromioneurografije, ponedjeljkom i četvrtkom od 8:00 – 12:00h.


Prim. dr. sc. JORDAN DIMANOVSKI, dr. med, spec. urolog

Prim. dr. sc. Jordan Dimanovski specijalist je urologije. Diplomirao je 1973. na Medicinskom fakultetu, Sveučilište u Zagrebu.  Nakon stažiranja proveo je godinu dana u Sloveniji kao liječnik opće medicine, a od 1976. godine pa do odlaska u mirovinu radio je kao specijalist urolog na Urološkom odjelu Kliničke bolnice “Sestre milosrednice”.

Godine 1979. stekao je stupanj magistra znanosti,  a 1989. godine status doktora znanosti. Godine 1991. postaje primarijus te znanstveni suradnik, a 2005. izabran je u višeg znanstvenog suradnika. U nekoliko je navrata boravio na različitim urološkim klinikama u inozemstvu:  u Francuskoj, Češkoj,  Njemačkoj i Engleskoj. Od 1984. godine uključen je u različite aktivnosti vezane uz invalidne osobe, posebice para i tetraplegičare, te sudjeluje u radu njihovih udruga.

Autor je znatnog broja članaka i nekoliko poglavlja u knjigama s urološkom tematikom. Sudjelovao je na nekoliko znanstvenih projekata, a bio je i predavač iz izbornoga predmeta “Prometni traumatizam”  za studente IV. godine medicine te nekoliko poslijediplomskih kolegija iz  urologije i urološke citologije.

Primarijus Dimanovski u Poliklinici Aviva obavlja specijalističke preglede srijedom od 08h – 12h.


Prim. mr. sc. ZDENKO BUJGER, spec. oftalmolog

Prim. mr.sc. Zdenko Bujger, dr. med., specijalist je oftalmologije i specijalist iz uže specijalnosti prednji segment oka.  Svoje bogato radno iskustvo stekao je najprije u Općoj bolnici u Bjelovaru te očnom odjelu Opće bolnice u Virovitici, a kao stručnjak Zavoda za međunarodnu znanstveno-tehničku suradnju RH u Općoj bolnici Misurata u Libijii u tri navrata. Od 1982. do umirovljenja radio je na Klinici za očne bolesti, KBC Rebro u Zagrebu.

U ambulantnoj praksi  posebnu pozornost pridaje refrakciji, upali srednjeg segmenta oka i glaukomu. Također, stručnjak je i za operacije katarakte, glaukoma, strabizma i blefaroplastike, posebno trahomskog entropija i trihijaze čime se bavio u svom prvom dijelu oftalmološke prakse.
Predavač je pojedinih poglavlja optometrije na poslijediplomskom stručnom i doktorskom studiju oftalmologije i optometrije.

Primarijus Bujger u Poliklinici Aviva radi radnim danom od 8h – 12h.


JADRANKA PIRAGIĆ, dr. med., spec. oftalmolog

JADRANKA PIRAGIĆ, dr.med., specijalist je oftalmologije. Radno iskustvo stekla je u Klinici za očne bolesti u Sarajevu, te je dio radnog vijeka, i to u dva navrata, provela u inozemstvu, u Kanadi, Vancouver radeći u „UBC-Eye Care Center“ i „Eye Associates“.

Sudjelovala je u urgentnom timu oftalmologa na Olimpijskim zimskim igrama u Sarajevu 1984. godine, te asistirala pri operacijama u „Interantional Flying Hospital – ORBIS“. Svoju karijeru nastavila je radeći dugi niz godina u poznatim oftalmološkim poliklinikama u Zagrebu.

Redoviti je sudionik domaćih i međunarodnih skupova te autor i koautor više domaćih i inozemnih radova.

Dr. Piragić u oftalmološkoj ambulanti Poliklinike Aviva radi radnim danom od 7:30h – 15:30h.


Prof. dr. sc. SVJETLANA ČALA, dr. med, spec. nefrolog

Prof.dr.sc. Svjetlana Čala, dr.med., specijalist je interne medicine i subspecijalist nefrologije.

Radila je kao predstojnica Zavoda za nefrologiju i dijalizu Klinike za unutarnje bolesti KB „Sestre milosrdnice“. Uže područje interesa i djelovanja su kronične bubrežne bolesti, dijabetička nefropatija, prevencija i očuvanje bubrega i bubrežne funkcije.

Profesorica je na Medicinskom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu, a također je organizatorica simpozija „Nefrologija danas“  namijenjenih edukaciji studenata, kolega i pacijenata.

Prof. dr.sc. Čala  obavlja mjerenje funkcije bubrega, liječenja, preporuke te kontrole nakon akutnih upala. U nefrološkoj ambulanti Poliklinike Aviva radi srijedom u vremenu od 8h – 12h.

PITAJ LIJEČNIKA

Niste pronašli odgovor na pitanje koje vas zanima? Ovdje upišite svoje pitanje i naši liječnici će vam odgovoriti u najbržem mogućem roku.
POŠALJITE PITANJE