Loading...

O metakolinskom testu

Metakolinski (bronhoprovokacijski test) pretraga je kojom se ispituje preosjetljivost sluznice bronha na nespecifični podražaj

Najčešće se koristi za dokazivanje astmatske hiperreaktivnosti bronha (samim time i dokaza astme).

Koristi se kod pacijenata sa simptomima koji upućuju na astmu i normalnom funkcijom pluća (spirometrija), kod bolesnika s atipičnim simptomima bronhospazma te kod bolesnika s kroničnim kašljem (cough varinat astma)

Kako izgleda pretraga?

Pacijent inhalira nespecifični agens (metakolin) te mu se nakon svake takve inhalacije radi spirometrija, kako bi se na vrijeme otkrilo je li nastupila kakva promjena u nalazu.

Ako se nalaz pogorša (ili pacijent razvije akutni bronhospazam) test se prekida, a pacijent dobiva lijek za olakšanje disanja ( brzo djelujući bronhodilatator Ventolin – salbutamol)

Test traje oko 45-50 minuta u slučaju da nema akutne pojave bronhospazma.