dr. sc. Ana Gudelj Gračanin

dr. sc. Ana Gudelj Gračanin

dr. med. internist, reumatolog, klinički imunolog i alergolog

Dr. sc. Ana Gudelj Gračanin, internist, reumatolog, klinički imunolog i alergolog obavlja funkciju subspecijalistice Zavoda za kliničku imunologiju, alergologiju i reumatologiju, Klinike za unutarnje bolesti Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, KB Dubrava. Matematičku gimnaziju u Splitu završila je 1994. godine. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisala je 1994. godine, gdje je 2000. godine diplomirala.

Obavezni pripravnički staž odradila je u KB Merkur. Specijalizaciju iz interne medicine uspješno je završila u KB Dubrava kao i subspecijalizacije iz reumatologije, kliničke imunologije i alergologije. Poseban interes joj je primjena ultrazvuka u dijagnostici upalnih reumatskih bolesti. U lipnju 2017.g. položila je međunarodni tečaj za instruktora u podučavanju i korištenju reumatološkog ultrazvuka (EULAR Ultrasound cours, Teach the teachers, Madrid).

U siječnju 2012.g. obranila je doktorsku disertaciju „Utjecaj oštećenja jetrenog parenhima na aktivnost C-reaktivnog proteina, interleukina-6 i tumor nekrotizirajućeg faktora-α“.

U rujnu 2017.g. izabrana je u zvanje višeg postdoktoranda u Katedri za internu medicinu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Studente podučava u sklopu kolegija: Temelji liječničkog umijeća, Interne propedeutike na engleskom jeziku i Interne medicine.

Autorica je više znanstvenih radova i znanstvenih priopćenja na domaćim i međunarodnim kongresima iz područja reumatologije i kliničke imunologije.

Članica je Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatskog reumatološkog društva i Hrvatskog društva za alergologiju i kliničku imunologiju.

Kontakt
Icon_Telephone
Icon_mail
Za sve informacije o pregledima i narudžbama, obratite nam se s povjerenjem
Prijavite se na naš newsletter i primajte najnovije vijesti o zdravlju!