prof. dr. sc. Tatjana Peroš Golubčić

prof. dr. sc. Tatjana Peroš Golubčić

dr.med. spec. pneumoftiziologije i uže spec. pulmologije

Prof. dr. sc. Tatjana Peroš-Golubičić, dr. med. specijalist pneumoftiziologije i uže specijalnosti pulmologije, diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, nakon čega je uspješno završila specijalizaciju iz pneumoftiziologije. 2007. priznat joj je status uže specijalnosti iz pulmologije. Magistarski rad pod naslovom “Konvertaza angiotenzina I (ACE) u sarkoidozi”. obranila je 1983., a doktorsku disertaciju s naslovom “Prognostičko značenje staničnog sastava, elastaza i antielastaza u bronhoalveolarnom lavatu bolesnika sa plućnom sarkoidozom“ obranila je 1994.

U znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u kumulativnom radnom odnosu izabrana je 2014. gdje educira mlade naraštaje na Katedri za internu medicinu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u  Zagrebu.

Radno iskustvo:

U Klinici za plućne bolesti „Jordanovac“ radila je od 1975. kao liječnik, a kasnije kao šef III odjela i Predstojnik Zavoda za bolesti plućnog intersticija, gdje je provela najveći dio svog profesionalnog rada. Aktivno je sudjelovala u radu brojnih domaćih i stranih kongresa i sastanaka.

Otkako se 1975. godine zaposlila u Klinci za plućne bolesti “Jordanovac” sudjelovala je u dodiplomskoj i poslijediplomskoj nastavi, te izobrazbi studenata medicine, liječnika specijalista pulmologa, internista, anesteziologa, specijalista opće  i obiteljske medicine, specijalizanata raznih profila. Također sudjelovala je nastavi Medical School in English. Više je doktorskih disertacija koje su izrađene pod njenim mentorstvom.

Recenzent je u časopisima Current Opinion in Pulmonary Medicine, Case Reports in Pulmonology, Journal of Occupational Medicine and Toxicology, Journal of the Canadian Society for Clinical Investigation, Collegium Antropologicum, Acta Medica Croatica, Acta Clinica Croatica, Acta Dermatovenerologica, Medica Jadertina i Liječničkom Vjesniku.

Članica je Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatskog pulmološkog društva, Europskog respiratornog društva (ERS) i Svjetskog udruženja za sarkoidozu i druge granulomatoze (WASOG). Početkom travnja 1997.godine izabrana je za suradnog člana Akademije medicinskih znanosti Hrvatske.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta dodijelilo joj je godišnju nagradu za popularizaciju i promidžbu znanosti za 2008.godinu.

 

Znanstveni radovi:

Objavila je oko 177 stručnih i znanstvenih radova i nastavnih tekstova, a sudjelovala je i u izradi 12 udžbenika i stručnih knjiga. Urednica je skripta “Tuberkuloza, pneumonija, pneumonitis – upalne bolesti plućnog parenhima”, Biblioteka stalnog medicinskog usavršavanja, Medicinska naklada, Zagreb 2002.

Autorica je triju knjiga: «Sarkoidoza.Bolesti plućnog intersticija», Medicinska naklada, Zagreb 2005. i «Clinical Atlas of Interstitial Lung Disease», Springer, London 2006., «Lung in non-pulmonary and systemic disease». Medicinska Naklada, Zagreb, 2013.

 

Kontakt
Icon_Telephone
Icon_mail
Za sve informacije o pregledima i narudžbama, obratite nam se s povjerenjem
Prijavite se na naš newsletter i primajte najnovije vijesti o zdravlju!