Odjeli i liječnički pregledi > Moja lista pregleda

MOJA LISTA PREGLEDA

Lista pregleda služi kao informativni izračun. Naplata se vrši u poliklinici. Popis pregleda koje ste odabrali možete poslati na email, isprintati, ili se možete odmah naručiti.

PREGLED ILI USLUGA CIJENA UKLONI
UKUPNO:
NARUČITE SE NA ODABRANE PREGLEDE