Odjeli i liječnički pregledi > Odjeli

ODJELI

U sklopu Poliklinike Aviva pokrivamo gotovo sve specijalnosti današnje medicine: interna medicina, kardiologija, radiologija, dermatovenerologija, urologija, neurologija, oftamologija, pulmologija, mala kirurgija, nutricionizam, psihologija, ortopedija, fizikalna medicina s rehabilitacijom, gastroeneterologija, otorinolaringologija, nuklearna medicina, biokemijsko-hematološki laboratorij, endokrinologija, reumatologija i imunologija te psihologija. U dijagnostici, liječenju i rehabilitaciji sustavno sagledavamo Vaš problem.

Radiologija MR
Radiologija ostalo
Kardiologija
Medicinsko biokemijski laboratorij
Fizikalna rehabilitacija
Gastroenterologija
Ginekologija
Dermatologija
Nutricionizam
Urologija
Neurologija
ORL
Pulmologija
Kirurgija
Oftalmologija
Nefrologija
Interna medicina
Ortopedija
Psihologija
Nuklearna medicina
Endokrinologija i dijabetologija
Medicinski fitnes
Fizijatrija
Reumatologija i imunologija
Onkologija
Estetska dermatologija
Za sve informacije o pregledima i narudžbama, obratite nam se s povjerenjem