Kardiologija je grana medicine koja se bavi bolestima srca i krvnih žila. Bolesti srca i krvnih žila su najčešće bolesti današnjice i ako Vi imate problema s Vašim srcem, znajte da niste beznadni u svojim tegobama i da mnogi ljudi danas i dalje žive kvalitetan život s tim problemom.

Kardiološka ambulanta u Polikinici Aviva s klinički iskusnim kardiolozima u dijagnostici, prevenciji i liječenju kardiovaskularnih bolesti, brinut će se o Vama i zdravlju Vašeg srca. Suvremena dijagnostika nije usmjerena samo na simptomatsko poboljšanje bolesti, nego dominantno na sprečavanje prijelaza asimptomatske bolesti srca u simptomatsko zatajenje. Time se mijenja ne samo tijek progresije bolesti i produžuje život, nego se smanjuje i mortalitet.

Kako bi se to postiglo, uz identifikaciju čimbenika rizika (arterijska hipertenzija, povišeni kolesterol, dijabetes mellitus itd.), nužno je prepoznati morfološke i strukturalne promjene srčanih entiteta u smislu ventrikulske disfunkcije (sistoličke, dijastoličke), hemodinamskih abnormalnosti (inuficijencija i stenoza valvularnog aparata) te kompenzatorne mehanizme remodeliranja srčanih kaviteta (hipertrofija, dilatacija).

U tome nam zlatni standard predstavlja UZV srca ili ehokardiografija s najmodernijim ultrazvučnim aparatom PHILIPS IE 33 sa dvodimenzijskim (2D) i trodimenzijskim (3D) prikazom struktura srca, te pulsnim, kontinuiranim, tkivnim i color dopplerom, koji nam daje uvid u hemodinamiku srca sa prostornim sagledavanjem svih kaviteta srca kao i najfinijih kontura i funkcije, kako valvula tako i strukturalnih defekata srca (kardiomiopatije, atrijski i ventrikulski septalni defekt, perikarditis, itd.)

Dodatnu evaluaciju kardiovaskularnog sustava omogućava nam stres test  u vidu ergometrije  ili testa opterećenja (Bruce exercise program). To je kontinuirano i progresivno opterećenje kardiovaskularnog sustava na pokretnom tepihu uz stalno praćenje EKG-a , na osnovu čega se – opterećenjem izazvanih porasta frekvencije srca i krvnog tlaka, aritmičkih poremećaja, bolova u prsištu, zaduhe i opće slabosti, te pomaka ST-segmenta u EKG odvodima – postavlja dijagnoza srčanog oštećenja ili bolesti srca.

I konačno  dinamičko praćenje rada srca i promjene krvnog tlaka tijekom 24 sata- omogućavaju nam:

Holter EKG – snimanje EKG-a tijekom 24 ili 72 sata, za vrijeme uobičajenih dnevnih aktivnosti bolesnika pomoću prijenosnog EKG – aparata, što nam daje uvid u normalan rad srca, te dijagnozu i dinamički prikaz abnormalnih frekvencija i aritmija srca.

Mjerač krvnog tlaka 24 – satni („Holter tlaka“) u vidu kontinuiranog praćenja sistoličkog i dijastoličkog tlaka, te pulsa pomoću malog prijenosnog aparata, što nam omogućava dijagnostiku i praćenje arterijske hipertenzije, te efekata terapije.

 

VEZANI ČLANCI

više
Za sve informacije o pregledima i narudžbama, obratite nam se s povjerenjem

Liječnici i osoblje odjela

Prof. prim. dr. sc. Roman Urek
dr. med. FESC, liječnik specijalist internist, subspecijalist kardiolog.
Prof. prim. dr. sc. Roman Urek
Sanda Sokol Tomić
dr. med., specijalist interne medicine, subspecijalist kardiologije
Sanda Sokol Tomić
Saša Čečović
dr. med., spec. interne medicine, subspecijalist kardiolog
Saša Čečović
Petar Pekić
dr. med., spec. interne med., subspecijalist kardiologije
Petar Pekić
Moni Trinki
dr.med., specijalist interne medicine
Moni Trinki
Maro Dragičević
dr.med., specijalist kardiologije
Maro Dragičević
Miroslav Krpan
dr.med., specijalist kardiologije
Miroslav Krpan
Prof. dr. sc. Anton Šmalcelj
dr. med., spec. internist, subspecijalist kardiologije
Prof. dr. sc. Anton Šmalcelj
prim. dr. sc. Rada Šarac
dr, med. spec. interne medicine i uže spec. kardiologije
prim. dr. sc. Rada Šarac
prim. mr. sc. Ivan Sokol, dr. med., FESC
spec. interne medicine, subspecijalist kardiologije
prim. mr. sc. Ivan Sokol, dr. med., FESC
Za sve informacije o pregledima i narudžbama, obratite nam se s povjerenjem