Vi ste ovdje > Odjeli i liječnički pregledi > Odjeli > Kardiologija

Kardiologija

Kardiologija

Kardiologija je grana medicine koja se bavi bolestima srca i krvnih žila. Bolesti srca i krvnih žila su najčešće bolesti današnjice i ako Vi imate problema s Vašim srcem, znajte da niste beznadni u svojim tegobama i da mnogi ljudi danas i dalje žive kvalitetan život s tim problemom.

Kardiološka ambulanta u Polikinici Aviva s klinički iskusnim kardiolozima u dijagnostici, prevenciji i liječenju kardiovaskularnih bolesti, brinut će se o Vama i zdravlju Vašeg srca. Suvremena dijagnostika nije usmjerena samo na simptomatsko poboljšanje bolesti, nego dominantno na sprečavanje prijelaza asimptomatske bolesti srca u simptomatsko zatajenje. Time se mijenja ne samo tijek progresije bolesti i produžuje život, nego se smanjuje i mortalitet.

Kako bi se to postiglo, uz identifikaciju čimbenika rizika (arterijska hipertenzija, povišeni kolesterol, dijabetes mellitus itd.), nužno je prepoznati morfološke i strukturalne promjene srčanih entiteta u smislu ventrikulske disfunkcije (sistoličke, dijastoličke), hemodinamskih abnormalnosti (inuficijencija i stenoza valvularnog aparata) te kompenzatorne mehanizme remodeliranja srčanih kaviteta (hipertrofija, dilatacija).

U tome nam zlatni standard predstavlja UZV srca ili ehokardiografija s najmodernijim ultrazvučnim aparatom PHILIPS IE 33 sa dvodimenzijskim (2D) i trodimenzijskim (3D) prikazom struktura srca, te pulsnim, kontinuiranim, tkivnim i color dopplerom, koji nam daje uvid u hemodinamiku srca sa prostornim sagledavanjem svih kaviteta srca kao i najfinijih kontura i funkcije, kako valvula tako i strukturalnih defekata srca (kardiomiopatije, atrijski i ventrikulski septalni defekt, perikarditis, itd.)

Dodatnu evaluaciju kardiovaskularnog sustava omogućava nam stres test  u vidu ergometrije  ili testa opterećenja (Bruce exercise program). To je kontinuirano i progresivno opterećenje kardiovaskularnog sustava na pokretnom tepihu uz stalno praćenje EKG-a , na osnovu čega se – opterećenjem izazvanih porasta frekvencije srca i krvnog tlaka, aritmičkih poremećaja, bolova u prsištu, zaduhe i opće slabosti, te pomaka ST-segmenta u EKG odvodima – postavlja dijagnoza srčanog oštećenja ili bolesti srca.

I konačno  dinamičko praćenje rada srca i promjene krvnog tlaka tijekom 24 sata- omogućavaju nam:

Holter EKG – snimanje EKG-a tijekom 24 ili 72 sata, za vrijeme uobičajenih dnevnih aktivnosti bolesnika pomoću prijenosnog EKG – aparata, što nam daje uvid u normalan rad srca, te dijagnozu i dinamički prikaz abnormalnih frekvencija i aritmija srca.

Mjerač krvnog tlaka 24 – satni („Holter tlaka“) u vidu kontinuiranog praćenja sistoličkog i dijastoličkog tlaka, te pulsa pomoću malog prijenosnog aparata, što nam omogućava dijagnostiku i praćenje arterijske hipertenzije, te efekata terapije.

 

Za sve informacije o pregledima i narudžbama, obratite nam se s povjerenjem

Liječnici i osoblje odjela

Prof. dr. sc. Anton Šmalcelj
dr. med., spec. internist, subspecijalist kardiologije
Prof. dr. sc. Anton Šmalcelj
prim. dr. sc. Rada Šarac
dr, med. spec. interne medicine i uže spec. kardiologije
prim. dr. sc. Rada Šarac
prim. mr. sc. Ivan Sokol
dr. med. FESC, kardiolog
prim. mr. sc. Ivan Sokol
Za sve informacije o pregledima i narudžbama, obratite nam se s povjerenjem