Reumatologija je grana interne medicine koja se bavi proučavanjem, dijagnosticiranjem i liječenjem reumatskih bolesti. Broj oboljelih od reumatskih bolesti je u porastu. Etiologija većine reumatskih bolesti je nejasna, iako se smatra da su u nastanku važni vanjski čimbenici i genetska predispozicija. Najčešće je riječ o kroničnim bolestima koje uz lokomotorni sustav zahvaćaju i unutarnje organe. Reumatske bolesti su najčešći pojedinačni uzrok tjelesnog oštećenja i invaliditeta.

Najčešći poremećaji koji su predmet interesa reumatologa i kliničkog imunologa u svakodnevnoj praksi su: reumatoidni artritis, seronegativni spondiloartritisi, psorijatični artritisi, sustavni eritemski lupus, sustavna skleroza, Sjogren sindrom, dermatomiozitis i polimiozitis, nediferencirana bolest vezivnog tkiva, vaskulitisi, sarkoidoza, imunodeficijencije i poremećaj sustava komplementa,. Najčešći razlog upućivanja bolesnika na obradu u reumatološko-imunološke ambulante su bolovi u zglobovima nejasne geneze.

U odjelu reumatologije radi dr. Goran Šukara, dr. med., spec. interne medicine i subspec. reumatologije.

Za sve informacije o pregledima i narudžbama, obratite nam se s povjerenjem

Liječnici i osoblje odjela

Goran Šukara
dr. med. specijalist interne medicine, subspecijalist reumatologije
Goran Šukara
Za sve informacije o pregledima i narudžbama, obratite nam se s povjerenjem