Poziv i uputa vjerovnicima za prijavu tražbina

Temeljem Rješenja Trgovačkog suda u Zagrebu, St-1138/17, otvoren je  postupak izvanredne uprave nad dužnikom Agrokor d.d. i njegovim povezanim i ovisnim društvima sukladno  Zakonu o postupku izvanredne uprave u Trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku (dalje u tekstu: Zakon o postupku izvanredne uprave). Pozivaju se vjerovnici da prijave svoje tražbine izvanrednom povjereniku u roku od 60 dana od objave Rješenja, odnosno najkasnije do 09. lipnja 2017. godine.  Pozivaju se razlučni i izlučni vjerovnici da izvanrednog povjerenika obavijeste o svojim pravima, u skladu s odredbama čl. 258 Stečajnog zakona, u gore navedenom  roku.

Kako bismo operativno pomogli kod pripreme prijave tražbina i omogućili njihovu brzu obradu, pozivamo vjerovnike Poliklinike Aviva da se jave Vesnici Škrlin vesnica.skrlin@poliklinika-aviva.hr 01 4693 164 ili Manueli Gabrić, manuela.gabric@poliklinika-aviva.hr 01 4693 171 radi usklađivanja iznosa otvorenih stavaka na dan 9. travnja 2017. godine.

Kako bi se usklade provodile u što kraćem roku, molimo vjerovnike da pripreme razradu otvorenih potraživanja na dan 9. travnja 2017. u elektronskom obliku (ukoliko je moguće u excel formatu). Navedeno nije zakonska obveza, a podatke koji će biti uključeni u analitici otvorenih potraživanja na dan 9. travnja 2017. definirali bismo u komunikaciji s Vama.

Pozivamo vjerovnike da za pripremu usklade ispune i obrazac 19. Tablice prijavljenih tražbina, razlučnih i izlučnih prava (čl. 259. st. 1. SZ)., koji se nalazi u prilogu.

Nakon usklađivanja,  Poliklinika Aviva izdat će vjerovniku potvrdu o usklađenom iznosu otvorenih stavaka na navedeni datum, čime će obrada prijavljenih potraživanja biti jednostavnija, jer neće iziskivati dodatno usklađivanje između kompanije i vjerovnika. Ovu ispravu potpisat će voditelj računovodstva i financija Manuela Gabrić, kako bi se potvrdila njezina vjerodostojnost.

Nakon pribavljanja potvrde salda na dan 9. travnja 2017. godine, samu prijavu tražbina treba izvršiti ispunjavanjem obrasca 18. Prijava tražbine u stečajnom postupku (čl. 257. st. 1. SZ), sukladno članku 32. Zakona o postupku izvanredne uprave, koji se nalazi u prilogu te uputiti na adresu Agrokor d.d., Trg Dražena Petrovića 3, Zagreb s naznakom ”prijava – za izvanrednog povjerenika“ u dvije kopije, sukladno odredbama Stečajnog zakona. Jedna kopija je za potrebe Trgovačkog suda.

Za sva operativna pitanja, molimo kontaktirajte Vesnicu Škrlin vesnica.skrlin@poliklinika-aviva.hr
01 4693 164

 

o18-prijava-trazbine-u-postupku-izvanredne-uprave-cl-257-st-1-sz

o19-tablice-prijavljenih-trazbina-razlucnih-i-izlucnih-prava-cl-259-st-1-sz-za-web

rjesenje-trgovackog-suda-st-1138-17