AST i ALT

AST i ALT se najčešće koriste za otkrivanje oštećenja jetre, iako je ALT više specifičan za jetru nego što je to AST i obično aktivnost ALT u bolestima jetre poraste više nego aktivnost AST.

Što su AST i ALT?

Aminotransferaze se određuju kao temeljni parametri u dijagnozi i praćenju hepatocelularnih bolesti i oštećenja muskulature.  Paralelni porast aktivnosti AST i ALT ukazuje na hepatocelularnu nekrozu. Još se uvijek koristi u praćenju tijeka infarkta miokarda, iako je za dijagnozu akutnog infarkta miokarda izrazito nespecifičan marker. AST je osjetljiv pokazatelj hepatobilijarne bolesti, ali mu je dijagnostička osjetljivost manja od one ALT-a. Za prosijavanje hepatobilijarnih bolesti preporuča se praćenje aktivnosti ALT, GGT, kolinesteraze i AST. Mjerenje aktivnosti aspartat aminotransferaze (AST) obično se koristi za otkrivanje oštećenja jetre.

Često se naručuje u kombinaciji sa drugim enzimima kao što su  alanin aminotransferaza (ALT), ili kao dio panela jetrenih proba  u dijagnosticiranju bolesti jetre. AST i ALT se najčešće koriste za otkrivanje oštećenja jetre, iako je ALT više specifičan za jetru  nego što je to AST i obično aktivnost ALT u bolestima jetre poraste više nego aktivnost  AST. Odnos aktivnosti AST/ALT može se koristiti za razlikovanje između različitih uzroka oštećenja jetre i razlikovati oštećenja jetre od oštećenja na srcu ili mišićima.

Razine AST često se uspoređuju s rezultatima drugih testova, kao što su alkalna fosfataza (ALP), ukupni bilirubin i drugi testovi kako bi se utvrdilo koji je oblik bolesti jetre prisutan. Ponekad se AST može se koristiti za praćenje pacijenata koji uzimaju lijekove koji su potencijalno toksični za jetru.

Za ovu pretragu potrebno je biti natašte (preporučuje se 12 sati prije vađenja krvi).
Za sve informacije o pregledima i narudžbama, obratite nam se s povjerenjem
Prijavite se na naš newsletter i primajte najnovije vijesti o zdravlju!