Bilirubin

Indikacije za određivanje ukupnog bilirubina su dijagnoza bolesti jetre, diferencijalna dijagnoza i praćenje tijeka žutice, začepljenje (opstrukcija) žućnih puteva, hemolitičke anemije i druge bolesti jetre.

Što je bilirubin?

Oko 85% bilirubina dnevno nastaje fiziološkim raspadom zrelih eritrocita, pri čemu se oslobađa hemoglobin koji se enzimskim reakcijama metabolizira do bilirubina. Ostatak bilirubina nastaje raspadom ostalih proteina koji sadrže hem (mioglobin, citokromi, katalaze) te neučinkovitom eritropoezom u koštanoj srži. Indikacije za određivanje ukupnog bilirubina su dijagnoza bolesti jetre, diferencijalna dijagnoza i praćenje tijeka žutice, začepljenje (opstrukcija) žučnih puteva, hemolitičke anemije i druge bolesti jetre. Koncentracija bilirubina u serumu može biti povišena i kod nekih nasljednih hiperbilirubinemija kao što su: Gilbertov sindrom, Crigler-Najjarov sindrom, Dubin-Johnsonov sindrom i Rotorov sindrom.

Za ovu pretragu potrebno je biti natašte (preporučuje se 12 sati prije vađenja krvi).
Za sve informacije o pregledima i narudžbama, obratite nam se s povjerenjem
Prijavite se na naš newsletter i primajte najnovije vijesti o zdravlju!