Pregled interniste

Pregled interniste je najopsežniji klinički pregled pacijenta koji uključuje: pregled svih unutrašnjih organa, uključujući pluća, srce, endokrinološke žlijezde, organe u trbuhu, krvnih žila, kože, limfnih čvorova itd.

Što je pregled interniste?

Pregled interniste je najopsežniji klinički pregled pacijenta koji uključuje: pregled svih unutrašnjih organa, uključujući pluća, srce, endokrinološke žlijezde, organe u trbuhu, krvnih žila, kože, limfnih čvorova itd. Internistički pregled je pregled specijaliste koji temeljem anamneze detaljnog kliničkog pregleda, mjerenjem tlaka, pulsa, oksigenacije i dodatnih dijagnostičkih pretraga postavlja točnu dijagnozu bolesti i propisuje terapiju, po potrebi upućuje pacijente na daljnu obradu. Kod sistematskog pregleda internist  izrađuje zaključno mišljenje i daje preporuke.

Što obuhvća  pregled?

Uzimanje detaljne anamneze, mjerenje tlaka, pulsa, oksigenacije, klinički pregled, EKG (po potrebi), spirometriju (po potrebi), razne radiološke i pretrage krvi i urina (ovisno o potrebi i stanju pacijenta).

Alemka Žic
dr. med., spec. infektologije
Alemka Žic
prim. Jasenka Crnjaković Palmović
dr. med, speijalist interne medicine i uže specijalnosti nefrologije
prim. Jasenka Crnjaković Palmović
Marina Bolanča-Pavešić
dr. med., specijalist internist
Marina Bolanča-Pavešić
Na internistički pregled donijeti medicinsku dokumentaciju ukoliko je imate . Preporuča se na  pregled doći natašte zbog mogućih laboratorijskih pretraga.
Za sve informacije o pregledima i narudžbama, obratite nam se s povjerenjem
Prijavite se na naš newsletter i primajte najnovije vijesti o zdravlju!