Pregled interniste

Pregled interniste je najopsežniji klinički pregled pacijenta koji uključuje: pregled svih unutrašnjih organa, uključujući pluća, srce, endokrinološke žlijezde, organe u trbuhu, krvnih žila, kože, limfnih čvorova itd.

Što je pregled interniste?

Pregled interniste je najopsežniji klinički pregled pacijenta koji uključuje: pregled svih unutrašnjih organa, uključujući pluća, srce, endokrinološke žlijezde, organe u trbuhu, krvnih žila, kože, limfnih čvorova itd. Internistički pregled je pregled specijaliste koji temeljem anamneze detaljnog kliničkog pregleda, mjerenjem tlaka, pulsa, oksigenacije i dodatnih dijagnostičkih pretraga postavlja točnu dijagnozu bolesti i propisuje terapiju, po potrebi upućuje pacijente na daljnu obradu. Kod sistematskog pregleda internist  izrađuje zaključno mišljenje i daje preporuke.

Što obuhvćaa pregled?

Uzimanje detaljne anamneze, mjerenje tlaka, pulsa, klinički pregled.

Prof. dr. sc. Sven Kurbel
dr. med., specijalist interne medicine, uži specijalist internističke onkologije
Prof. dr. sc. Sven Kurbel
mr. sc. Alemka Žic
dr. med., spec. infektologije
mr. sc. Alemka Žic
prim.  Jasenka Crnjaković Palmović
dr. med, speijalist interne medicine i uže specijalnosti nefrologije
prim. Jasenka Crnjaković Palmović
Na internistički pregled donijeti medicinsku dokumentaciju ukoliko je imate . Preporuča se na  pregled doći natašte zbog mogućih laboratorijskih pretraga.
Za sve informacije o pregledima i narudžbama, obratite nam se s povjerenjem
Prijavite se na naš newsletter i primajte najnovije vijesti o zdravlju!