Psihološki pregled

Ovisno o vrsti problema, razlogu upućivanja i zahtjevima liječnika specijalista koji je klijenta uputio, psihološki pregled prilagođava se individualnim potrebama. Uvidom u medicinsku obradu i u razgovoru s klijentom donosi se procjena o opsegu i sadržaju pregleda koji može biti napravljen kroz jedan ili više susreta.

Klinički pregled psihologa može sadržavati procjenu strukture ličnosti, intelektualnih i mnestičkih sposobnosti. Kad se psihologijska obrada radi na prijedlog specijalista psihijatra ili diferencijalne dijagnostike kod sumnje na psihosomatske bolesti, naglasak je na procjeni ličnosti. Kad se radi procjena za potrebe specijalista neurologa i sumnje na neurodegenerativne bolesti s problemima pamćenja, naglasak je na intelektualnom funkcioniranju i pamćenju. Ipak, radi objektivnosti, boljeg razumijevanja tegoba, a često i njihove isprepletenosti na razini svakodnevnog funkcioniranja, u svim se slučajevima  psihologijskim pregledom nastoji obuhvatiti svaki od navedenih segmenata. To zahtijeva primjenu opsežnog polustrukturiranog intervjua, uvid u medicinsku dokumentaciju i psihologijsko testiranje individualno prilagođene baterije psihologijskih testova. Kad je moguće, uz suglasnost klijenta, heteroanamnestički podaci prikupljaju se i u razgovoru s bliskim članom obitelji.

Psihologijski nalaz i mišljenje koji objedinjuje podatke prikupljene psihologijskom obradom može biti od velikog značaja u postavljanju dijagnoze i smjernica za daljnje liječenje te za ostvarivanje prava i zaštite kad su za to ispunjeni uvjeti (npr. ostvarivanje prava na invalidsku mirovinu, reguliranje skrbništva i dr.).

prof. Danijela Bučević
psihologinja
prof. Danijela Bučević
Za sve informacije o pregledima i narudžbama, obratite nam se s povjerenjem
Prijavite se na naš newsletter i primajte najnovije vijesti o zdravlju!