Prim. dr. sc. Miljenka-Jelena Jurašić

Prim. dr. sc. Miljenka-Jelena Jurašić

dr. med., spec. neurologije, subspec. neuroimunologije, znanstveni savjetnik

Prim. dr. sc. Miljenka-Jelena Jurašić, dr. med., specijalistica neurologije, subspecijalistica neuroimunologije i Znanstvena savjetnica, završila je Medicinski fakultet sveučilišta u Zagrebu, 1999. godine. Poslijediplomski studij na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu iz znanstvenog polja biologije pod nazivom Fiziologija i imunobiologija upisuje odmah po završenom dodiplomskom studiju 1999. godine. Pod mentorstvom akademkinje Vide Demarin, u svojstvu znanstevnog novaka, izrađuje magistarski rad i doktorsku disertaciju te stječe pravo na akademski stupanj magistra znanosti 2004. godine obranom teme Mjerenje elastičnosti karotidne arterije trodimenzinalnim ultrazvukom, a 2008. godine na akademski stupanj doktora znanosti s temom Novi pristup neinvazivnom mjerenju elastičnosti karotidne arterije poluautomatskom ultrazvučnom tehnikom („eTracking”).

Radno iskustvo

Rano razdoblje profesionalne karijere obilježeno je znanstvenom karijerom i istraživačkim radom u sklopu kojega sudjeluje u nekoliko projekata Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta Republike Hrvatske te u nekoliko međunarodnih znanstvenih istraživanja, kao i u kliniče studije ispitivanja lijekova, primjerice primjeni botulinum toksina u prevenciji migrenskih glavobolja. Tijekom navedenog razdoblja objavljuje brojne znanstvene radove te osvaja nagrade za najbolji znanstevni poster u nacionalnoj i međunarodnoj konkurenciji. Također, 2004. godine izabrana je da usmeno prezentira svoj rad o utjecaju pušenja na stijenke krvnih žila vrata kod zdravih ispitanika na Europskom kongresu za neurosonologiju i moždanu hemodinamiku (ESNCH) u Wetzlaru, Njemačka.

Klinički put započinje 2005. godine specijalizacijom iz neurologije u sklopu Klinike za neurologiju KBC „Sestre milosrdnice“ te polaže specijalistički ispit 2010. godine. Subspecijalistički ispit iz područja neuroimunologije polaže 2020. godine čime obilježava desetljeće kliničkog iskustva u navedenom području. Pravo na naziv Primarius stječe 2021. godine, a 2022. izabrana je u znanstveno zvanje znanstvene suradnice Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Iste godine priključuje se Poliklinici Aviva.

Tijekom razdoblja rada u Klinici za neurologiju KBC Sestre milosrdnice, u sklopu profesionalnog usavršavanja pohađa brojne tečajeve iz užih područja neurologije: cerebrovaskulanih bolesti, glavobolje i bolnih stanja, epileptologije, viših kortikalnih funkcija i, poglavito, neuroimunologije u Hrvatskoj i inozemstvu (Austrija, Njemačka, Španjolska, Velika Britanija i dr.). Osim kliničkog rada, tijekom spomenutog razdoblja sudjeluje u međunarodnom kliničkim ispitivanjima o primjeni terapije u neuroimunologiji te u kliničkom ispitivanju za rijetke bolesti (Anderson-Fabryjeva bolest) pod vodstvom prof. Arndta Rolfsa iz Sveučilišta u Rostocku, Njemačka.

Kako i dalje ostaje posvećena znanstvenom radu, nastavlja objavljivati znanstvene radove te kao suradnica uredniku sudjeluje u stvaranju nekoliko knjiga i medicinskih udžbenika. Ujedno, u sklopu kolaboracije stručanjaka iz područja neuroimunologije, koautorica je nacionalnih Smjernica za liječenje multiple skleroze.

Članica je Hrvatskog neurološkog društva, Europske neurološke akademije, Hrvatskog društva za neuroimunologiju i neurogenetiku, Hrvatskog društva za prevenciju boli, Hrvatskog društva za spolne razlike u neurološkim bolestima, Hrvatskog društva za neurovaskularne poremećaje Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatskog društva znanstvenih i tehničkih prevoditelja, Hrvatske liječničke komore i Hrvatskog liječničkog zbora.

Znanstveni radovi

Saric MS, Jurasic MJ, Budincevic H, Milosevic M, Kranjcec B, Kovacic S, Leskovar J, Demarin V. The role of thyroid hormones in carotid arterial wall remodeling in women. Rom J Intern Med. 2021 Jul 23. doi: 10.2478/riim-2021-0028.

Grbić N, Jurašić MJ, Zadro Matovina L, Zavoreo I, Hustić I, Bašić Kes V. Liječenje multiple skleroze lijekom kladribin – retrospektivna jednogodišnja analiza u Klinici za neurologiju KBC Sestre milosrdnice u Zagrebu. Acta Med Croatica. 2020;74:155-9.

Zavoreo I, Jurašić MJ, Lisak M, Jadrijević Tomas A, Zrinščak O, Bašić Kes V. Recurrent atypical optical neuritis as the leading sign of Fabry disease. Acta Clin Croat. 2019 Sep;58(3):550-555. doi; 10.20471/acc.2019.58.03.22.

Jurašić MJ, Bašić Kes V, Zavoreo I. Multiple sclerosis and Fabry disease – diagnostic “mixup”. Mult Scler Relat Disord. 2019 Jun 15;34:112-115. doi: 10.1016/j.msard.2019.06.008.

Golubic SJ, Jurasic MJ, Susac A, Huonker R, Gotz T, Haueisen J. Attention modulates topology and dynamics of auditory sensory gating. Hum Brain Mapp. 2019 Jul;40(10):2981-2994. doi: 10.1002/hbm.24573. Epub 2019 Mar 18.

Bašić Kes V, Lisak M, Grbić N, Zavoreo I, Jurašić MJ. Preporuke za liječenje primarnih glavobolja Hrvatskog društva za neurovaskualrne poremećaje Hrvatskog liječničkog zbora i Hrvatskog društva za prevenciju boli. Acta Med Croatica 2018;72(4):537-44.

Zavoreo I, Jurasic MJ, Lisak M, Tomas AJ, Kes VB. Multiple sclerosis or Fabry disease – pros and cons. Acta Clin Croatica, 2018;57:780-4.

Bašić Kes V, Grbić N, Jurašić MJ, Zavoreo I, Zadro Matovina L. Diagnosis of Anderson-Fabry disease. Acta Med Croatica 2018;72(3):363-8.

Grbić N, Jurašić MJ, Zavoreo I, Zadro Matovina L, Bašić Kes V. Neurološke kompikacije Anderson-Fabryjeve bolesti. Acta Med Croatica, 2018;72:369-72.

Bašić Kes V, Grbić N, Jurašić MJ, Zavoreo I, Zadro Matovina L. Optički neuromijelitis i diferencijalna dijagnoza optičkog neuromijelitisa. Acta Med Croatica, 2018;72:373-9.

Bašić Kes V, Grbić N, Jurašić MJ, Zavoreo I, Zadro Matovina L. Sekundarno progresivna multipla skleroza. Acta Med Croatica. 2018;72:381-4.

Zadro Matovina L, Jurašić MJ, Zavoreo I, Grbić N, Bašić Kes V. Liječenje multiple skleroze. Acta Med Croatica. 2018;72:385-97.

Jurašić MJ, Zavoreo I, Zadro Matovina L, Grbić N, Bašić Kes V. Prehrana u liječenju multiple skleroze. Acta Med Croatica. 2018;72:409-17.

Jurašić MJ, Zavoreo I, Zadro Matovina L, Bašić Kes V. Komplementarna i alternativna medicina u liječenju multiple skleroze. Acta Med Croatica. 2018;72:419-25.

Zadro Matovina L, Jurašić MJ, Zavoreo I, Grbić N, Bašić Kes V. Deset godina iskustva u liječenju Anderson Fabryjeve bolesti u Klinici za neurologiju KBC Sestre milosrdnice. Acta Med Croatica. 2018;72:427-30.

Bašić Kes V, Jurašić MJ, Zavoreo I et al. Osuvremenjene smjernice za farmakološko liječenje oboljelih od multiple skleroze Hrvatskog društva za neurovaskularne poremećaje HLZ-a i HDNING-a. Acta Med Croatica, 2018;72:431-45. Smjernice.

Zavoreo I, Jurašić MJ, Lisak M, Jadrijević Tomas A, Bašić Kes V. Multiple Sclerosis Or Fabry Disease – Pros And Cons. Acta Clin Croat. 2018 Dec;57(4):780-784. doi: 10.20471/acc.2018.57.04.23.

Saric MS, Jurasic MJ, Sovic S, Kranjcec B, Glivetic T, Demarin V. Dyslipidemia in subclinical hypothyroidism requires assessment of small dense low density lipoprotein cholesterol (sdLDL-C). Rom J Intern Med. 2017 Apr 6. pii: /j/rjim.ahead-of-print/rjim-2017-0015/rjim-2017-0015.xml. doi: 10.1515/rjim-2017-0015.

Bašić Kes V, Lisak M, Jurašić MJ, Zavoreo I, Dimitrović A, Kobasić I, Zadro Matovina L.  Prvi bolnički registar bolesnika s multiplom sklerozom u Hrvatskoj. Acta Clin Croat. 2017 56(3):487-493.

Kes VB, Jurašić MJ, Zavoreo I, Lisak M, Jeleč V, Matovina LZ. Age and gender differences in acute stroke hospital patients. Acta Clin Croat. 2016 Mar;55(1):69-78.

Kes VB, Jurašić MJ, Zavoreo I, Ćorić L, Rotim K. Migraine, carotid stiffness and genetic polymorphism. Acta Clin Croat. 2015;54(4):409-16.

Fazekas F, Enzinger C, Schmidt R, Grittner U, Giese AK, Hennerici MG, Huber R, Jungehulsing GJ, Kaps M, Kessler C, Martus P, Putaala J, Ropele S, Tanislav C, Tatlisumak T, Thijs V, von Sarnowski B, Norrving B, Rolfs A; SIFAP 1 Investigators. Brain magnetic resonance imaging findings fail to suspect Fabry disease in young patients with an acute cerebrovascular event. Stroke. 2015 Jun;46(6):1548-53. doi: 10.1161/STROKEAHA.114.008548.

Breitenfeld T, Jurasic MJ, Breitenfeld D. Hippocrates: the forefather of neurology. Neurol Sci. 2014 Sep;35(9):1349-52. doi: 10.1007/s10072-014-1869-3. Epub 2014 Jul 16.

Jurašić MJ, Josef Golubić S, Demarin V. Arterial compliance plateaus in healthy aging women – in time for preventive treatment. J Am Geriatr Soc. 2014 Apr;62(4):784-6. doi: 10.1111/jgs.12766.

Fazekas F, Enzinger C, Schmidt R, Dichgans M, Gaertner B, Jungehulsing GJ, Hennerici MG, Heuschmann P, Holzhausen M, Kaps M, Kessler C, Martus P, Putaala J, Ropele S, Tanislav C, Tatlisumak T, Norrving B, Rolfs A; sifap1 Investigators. MRI in acute cerebral ischemia of the young: the Stroke in Young Fabry Patients (sifap1) Study.Neurology. 2013 Nov 26;81(22):1914-21. doi: 10.1212/01.wnl.0000436611.28210.ec. Epub 2013 Nov 1.

Rolfs A, Fazekas F, Grittner U, Dichgans M, Martus P, Holzhausen M, Böttcher T, Heuschmann PU, Tatlisumak T, Tanislav C, Jungehulsing GJ, Giese AK, Putaala J, Huber R, Bodechtel U, Lichy C, Enzinger C, Schmidt R, Hennerici MG, Kaps M, Kessler C, Lackner K, Paschke E, Meyer W, Mascher H, Riess O, Kolodny E, Norrving B; Stroke in Young Fabry Patients (sifap) Investigators. Acute cerebrovascular disease in the young: the Stroke in Young Fabry Patients study. Stroke. 2013 Feb;44(2):340-9. doi: 10.1161/STROKEAHA.112.663708. Epub 2013 Jan 10.

Antić S, Morović S, Bašić Kes V, Zavoreo I, Jurašić MJ, Demarin V. Enhancement of stroke recovery by music. Periodicum biologorum. 2012;114(3):397-401.

Trkanjec Z, Bene R, Martinić-Popović I, Jurašić MJ, Lisak M, Šerić V, Demarin V. Serum HDL, LDL and total cholesterol in patients with late-life onset of Alzheimer’s disease versus vascular dementia. Acta Clin Croat. 2009;48(3):259-63.

Jurašić MJ, Morović S, Šarac R, Vuković V, Lovrenčić-Huzjan A, Seferović M, Ivanković M, Demarin V. Vascular age assessment in smokers. Acta Med Croat. 2009;63(Suppl 3):15-9.

Jurašić MJ, Josef-Golubić S, Šarac R, Lovrenčić-Huzjan A, Demarin V. Beta-stiffness – setting age standards. Acta Clin Croat. 2009;48(3):253-8.

Bosnar-Puretić M, Bašić-Kes V, Jurašić MJ, Zavoreo I, Demarin V. The association of obesity and cerebrovascular disease in young adults – a pilot study. Acta Clin Croat. 2009;48(3):295-8.

Vuković V, Mikula I, Kesić MJ, Bedeković MR, Morović S, Lovrencić-Huzjan A, Demarin V. Perception of stroke in Croatia – knowledge of stroke signs and risk factgors amongst neurological outpatients. Eur J Neurol. 2009 Sep;16(9):1060-5. doi: 10.1111/j.1468-1331.2009.02652.x. Epub 2009 May 14.

Jurašić MJ, Popovic IM, Morovic S, Trkanjec Z, Seric V, Demarin V. Can beta stiffness index be proposed as risk factor for dementia. J Neurol Sci. 2009 Aug 15;283(1-2):13-6.

Morović S, Jurašić MJ, Martinić Popović I, Šerić V, Lisak M, Demarin V. Vascular characteristics of patients with dementia. J Neurol Sci. 2009 Aug 15;283(1-2):41-3.

Antic S, Galinovic I, Lovrencic-Huzjan A, Vukovic V, Jurašić MJ, Demarin V. Music as an auditory stimulus in stoke patients. Coll Antropol 2008;32(Suppl 1):19-23.

Jurašić MJ, Lovrencic-Huzjan A, Roje Bedekovic M, Demarin V. How to monitor vascular aging with ultrasound. J Neurol Sci 2007;257(1-2):139-42.

Lovrencic-Huzjan A, Jurašić MJ, Lovrencic-Prpic G, Vukovic V, Demarin V. Aortic arch dissection presenting with hemodynamic spectrum of aortic regurgitation on transcranial Doppler. Ultraschall Med 2006;27(3):280-3.

Jurašić MJ, Zavoreo I, Demarin V. Three-dimensional ultrasound in cerebrovascular evaluation. Acta Clin Croat 2006;45:375-84.

Antić S, Jensen U, Lovrenčić-Huzjan A, Vuković V, Mukhtarova R, Sao Silva Santos SVF, Trevino RG, Jurašić MJ, Morović S, Demarin V. Changes of cerebral hemodynamics during music perception: a functional transcranial Doppler study. Acta Clin Croat 2006;45:301-7.

Budišić M, Lovrenčić-Huzjan A, Trkanjec Z, Lisak M, Kesić MJ, Vuković V, Demarin V. Transcranial sonography can discriminate Parkinson’s disease from other movement disorders. Acta Clin Croat 2005;44:259-64.

Jurašić MJ. 4th Croatian Congress of Neurology Osijek, Croatia, September 7-10, 2005. Acta Clin Croat 2005; 44:403-5.

Jurašić MJ, Lovrenčić-Huzjan A, Šarac R, Demarin V. Beta stiffness index by three-dimensional ultrasound. Acta Clin Croat 2005;44:265-9.

 

Suradnik u knjigama

Bašić Kes Vanja i sur. Multipla skleroza, Medicinska naklada, Zagreb, Hrvatska, 2020, 978-953-176-961-7

Bašić Kes Vanja i sur. Multipla skleroza – bolest s tisuću lica, Priručnik za bolesnike, Zagreb,Hrvatska, 2012. ISBN 978-953-6451-90-6

Akademkinja Demarin Vida i sur. Hrana za mozak – Jelovnici za zdrav mozak i dugo pamćenje. (ur.: Koraljka Penavin), V.B.Z. d.o.o., Zagreb, Hrvatska, 2010. ISBN: 9789533041674

Akademkinja Demarin Vida i sur. Pobijedimo migrenu i druge glavobolje. (ur.: Koraljka Penavin), Naklada Zadro, Zagreb, Hrvatska, 2007. ISBN 978-953-182-074-5

Akademkinja Demarin Vida i sur. Mozak koji traje. (ur.: Zadro Božena), Naklada Zadro, Zagreb, Hrvatska, 2004. ISBN 953-182-054-6

 

Poglavlja u knjigama

Miljenka-Jelena Jurašić, Lucija Zadro Matovina. Akutno liječnje migrene. U Lovrenčić-Huzjan A i sur. Migrena. U pripremi.

Miljenka-Jelena Jurašić, Sandra Morović, Sonja Antić, Iris Zavoreo and Vida Demarin (2012). Stroke and Dementia in Atrial Fibrillation, Atrial Fibrillation – Basic Research and Clinical Applications, Prof. Jong-Il Choi (Ed.), InTech, DOI: 10.5772/26672. Available from: https://www.intechopen.com/books/atrial-fibrillation-basic-research-and-clinical-applications/stroke-and-dementia-in-atrial-fibrillation

Akademkinja Demarin V, Jurašić MJ. Trodimenzionalni prikaz ekstrakranijskog i intrakranijskog ultrazvučnog nalaza u Neurosonologija (ur: Akademkinja Demarin V, Lovrenčić-Huzjan A), Školska knjiga, Zagreb, 2009:233-46. ISBN 9789530315532

Akademkinja Demarin V, Jurašić MJ, Morović S. Markeri početnih cerebrovaskularnih promjena u Neurosonologija (ur: Akademkinja Demarin V, Lovrenčić-Huzjan A), Školska knjiga, Zagreb, 2009:95-106. ISBN 9789530315532

Akademkinja Demarin V, Kesić M-J. Teleneurology and “telestroke” model u Scientific basis of teleneurology – Telestroke model (ur: Akademkinja Demarin Vida), HAZU – Razred za medicinske znanosti, Zagreb, 2004. pp 27-36. ISBN 953-154-641-X

Usluge

Kontakt
Icon_Telephone
01/4693-111
Za sve informacije o pregledima i narudžbama, obratite nam se s povjerenjem
Prijavite se na naš newsletter i primajte najnovije vijesti o zdravlju!