Loading...

DIJAGNOSTIKE

  • MR/CT dijagnostika (dr. Željko Jovanović, dr. Davor Marjanović, dr. Željka Pirc Matotek, mr. sc. Eda Parac Blažević, dr. Nikola Bilić, dr. Zvonimir Ivan Lubina, mr. sc. Renata Prpić - Vučković, mr. sc. Danko Vidović, doc. prim. dr. sc. Mislav Čavka, dr. Jurica Grzelja)
  • RTG (dr. Željko Jovanović, dr. Drago Odak, dr. Željka Pirc Matotek, mr. sc. Eda Parac Blažević, dr. Nikola Bilić, dr. Dina Fištrek, dr. Aleksandra Vlajković)
  • Mamografija (dr. Drago Odak, mr. sc. Eda Parac Blažević, dr. Nikola Bilić, dr. Aleksandra Vlajković)
  • Denzitometrija (dr. Dijana Bešić)
  • UZV dijagnostika (dr. Drago Odak, dr. Željko Jovanović, mr. sc. Eda Parac Blažević, dr. Željka Pirc Matotek, dr. Nikola Bilić, dr. Aleksandra Vlajković, dr. Dina Fištrek, dr. Goran Lazić, dr. Ivana Jukić, prim. dr. sc. Dinko Škegro, dr. Savko Dobrota, prim. mr. sc. Marijana Pervan)
  • Punkcije pod kontrolom UZV-a (prim. dr. sc. Eva Pichler)
  • Zubni rentgen - ortopan (dr. Srećko Srđak)

Naručite se na pregled u nekoliko klikova

  • Prikažite cijenu i odaberite jednu ili više usluga
  • Odaberite željeni termin pregleda
  • Ubrzo ćete dobiti povratnu informaciju o terminu

Usluge

Liječnici

Zdravi savjeti