Centar za prevenciju cerebrovaskularnih bolesti

Centar je namijenjen osobama svih dobnih skupina koje se žele aktivno brinuti o svom zdravlju, a imaju čimbenike rizika za nastanak cerebrovaskularnih bolesti ili opterećenu obiteljsku anamnezu. Multidisciplinarni pristup objedinjuje liječnike različitih specijalnosti, neurologe, interniste, oftalmologe, fizijatre, radiologe te nutricioniste, psihologe i fizioterapeute unutar jedne ustanove kako bismo Vam pružili jedinstven, ali cjelokupan pristup problemu i njegovom rješavanju.

Nakon specijalističke obrade planira se terapijski pristup, a osim farmakološkog liječenja, predlažu se i uče metode nefarmakološke podrške prevenciji moždanog udara te vježbanje i fizikalna terapija čiji je cilj ojačati cjelokupni organizam promjenom načina života.

NARUČITE SE
ODJELI UKLJUČENI U OVAJ CENTAR IZVRSNOSTI:
Interna medicina
Neurologija
Radiologija ostalo
Magnetska Rezonanca – Radiologija