Centar za prevenciju cerebrovaskularnih bolesti

Moždani udar je drugi uzrok smrti te prvi uzrok invaliditeta u Hrvatskoj.

Moždani udar se može spriječiti, a može se smanjiti i rizik ponavljanja moždanog udara. Prevencija u tome ima najveću ulogu te označava postupke koji se poduzimaju kod bolesnika kako bi se spriječio nastanak moždanog udara.

Prvi korak u prevenciji je obavljanje detaljnih dijagnostičkih pretraga radi procjenjivanja rizika moždanog udara.
Osim toga, važno je usvojiti životne navike koje doprinose zdravlju srca i krvnih žila. Preporučuje se praćenje:

  • visine krvnog tlaka i nepušenje
  • ishrana koja sadrži malo soli, masti i kolesterola
  • kontroliranje tjelesne mase i šećera u krvi
  • redovito vježbanje

Centar je namijenjen osobama svih dobnih skupina koje se žele aktivno brinuti o svom zdravlju, a imaju čimbenike rizika za nastanak cerebrovaskularnih bolesti ili opterećenu obiteljsku anamnezu. Multidisciplinarni pristup objedinjuje liječnike različitih specijalnosti, neurologe, interniste, oftalmologe, fizijatre, radiologe te nutricioniste, psihologe i fizioterapeute unutar jedne ustanove kako bismo Vam pružili jedinstven, ali cjelokupan pristup problemu i njegovom rješavanju.

Nakon specijalističke obrade planira se terapijski pristup, a osim farmakološkog liječenja, predlažu se i uče metode nefarmakološke podrške prevenciji moždanog udara te vježbanje i fizikalna terapija čiji je cilj ojačati cjelokupni organizam promjenom načina života.

NARUČITE SE
ODJELI UKLJUČENI U OVAJ CENTAR IZVRSNOSTI:
Interna medicina
Neurologija
Radiologija ostalo
Magnetska Rezonanca – Radiologija