Loading...

O liječniku

Antun Koprivanac, dr. med, specijalist je interne medicine i subspecijalist pulmologije

Rođen je 1981. godine u Zagrebu. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu završava 2006. godine s odličnim uspjehom.

Nakon završetka pripravničkog staža i položenog državnog ispita, 2007. godine zapošljava se kao znanstveni novak u Klinici za onkologiju i nuklearnu medicinu KBC-a Sestre Milosrdnice na projektu akademika Zvonka Kusića.

Od 2008. godine do 2013. godine specijalizira internu medicine za Kliniku za plućne bolesti “Jordanovac” KBC-a Zagreb. Od 2014. godine do 2016. godine subspecijalizira pulmologiju u Klinici za pulmologiju “Jordanovac” KBC-a Zagreb gdje radi do lipnja 2019. godine.

Od lipnja 2019. godine zaposlen je kao specijalist internist, subspecijalist pulmologije u KB “Sveti Duh”.

Od srpnja 2020. godine do kolovoza 2023. godine vodi Odjel onkologije i interventne pulmologije u KB “Sveti Duh”. Tijekom navedenog perioda uvodi gotovo sve invazivne metode dijagnostike i liječenja tumorskih te upalnih bolesti pluća i pleure (brohoskopske te transtorakalne biopsije tumora prsišta pod kontrolom MSCT-a, drenaže prsišta, terapijske endoskopske metode liječenja stečenih bolesti velikih dišnih puteva - endoskopske rekanalizacije traheje i glavnih bronha kod sekundarnih benignih i malignih stenoza).

Tijekom specijalizacije interne medicine i subspecijalizacije pulmologije proveo je usavršavanje u više Europskih centara (AKH Beč, Central Clinic of Athens…). 2016. godine upisuje poslijediplomski doktorski studij “Biomedicina i zdravstvo” pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Autor je 10-tak stručno-znanstvenih radova publiciranih u indeksiranim časopisima. Član je Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatskog pulmološkog društva i Europskog respiratornog društva. Poseban interes: dijagnostika i liječenja opstrukivnih plućnih bolesti (astme i KOPB-a), tumora pluća i pleure, ultrazvuk prsnog koša, bronhoskopija, transtorakalna biopsija…

S radom u Poliklinici Aviva započinje 4. rujna 2023.

Želite se naručiti kod ovog liječnika?

Pošaljite upit