Loading...

O liječniku

 • Medicinski Fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1971. – 1977.
 • Pripravnički staž 1977. – 1978.
 • Sanitetska Časnička Škola 1978. – 1979.
 • Postdiplomski studij iz kliničke farmakologije na Medicinskom Fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1979. – 1981., Magistar znanosti 1987. Iste godine izabran za znanstvenog asistenta.
 • Specijalizacija iz nuklearne medicine 1980. – 1984.
 • Doktor znanosti na Sveučilištu u Zagrebu 1989.
 • Godine 1988. usavršavanje iz doppler-sonografije kod Prof. Kratohwilla u Beču.
 • Godine 1990. seminar Europske škole za onkologiju o organizaciji kliničkih eksperimenata.
 • Godine 1993/94. suradnja na znanstvenom projektu, Endokrinološki Institut Medicinskog Fakulteta u Pisi (Italija).
 • Napredni tečaj doppler-sonografije na seminaru u Monte Carlu u organizaciji Britanskog ultrasonološkog društva godine 1996.
 • Osnovni i napredni (1997. i 1998.) tečaj iz Sportske medicine za C-licencu sportskog liječnika.
 • Godine 2002. Znanstveni suradnik.
 • Godine 2014. Primarius.

Želite se naručiti kod ovog liječnika?

Pošaljite upit