Loading...

O liječniku

Dr. sc.  Darko Horvat je rođen 1.6.1961.g u Osijeku gdje završio i osnovnu i srednju školu,a potom i maturirao 1980.g. Nakon položene mature i klasifikacijskog ispita za prijem na Medicinski fakultetupisuje isti i nastavlja studij 1982.g. koji završava u roku i diplomira 10.veljače 1987.g. Po obavljenom pripravničkom stažu u trajanju od jedne godine zasniva radni odnos u SHMP u Osijeku čiji je djelatnik 2 godine i 6 mjeseci, a nakon toga je primljen na specijalizaciju iz Interne medicine u KB Osijek. Tijekom obavljanja specijalističkog staza u periodu 1990-1991.g. zbog Domovinskog rata sudjeluje u zbrinjavanju ranjenih i poginulih u postrojbama HV i nosilac je spomenice 1990-92.g. zbog nesebičnog pomaganja.

U veljači 1996.g. završava specijalizaciju iz Interne medicine, a akademske godine 1996-97 polaže sve propisane ispite znanstvenog poslijediplomskog studija iz gastroenterologije i hepatologije,a 15.studenog 2002.g. je promoviran u akademski stupanj magistra medicinskih znanosti na Medicinskom fakultetu sveučilista u Zagrebu nakon obrane teme „ Učinak eradikacije Helicobacter pylori na ponovno krvarenje u bolesnika s želučanim vrijedom“.

Zbog svojih sklonosti znanstvenom istraživanju radi poboljšanja i unapređenja kliničke struke, te zbog edukacije mlađih kadrova 29.ožujka 2004.g. je izabran u zvanje naslovnog asistenta na Katedri za Internu medicinu Medicinskog fakulteta u Osijeku. Iste godine mu je i prihvaćena tema za izradu doktorske disertacije „Ito stanice u bolesnika s lezijom jetre i jetrenom cirozom“ na Medicinskom fakultetu Sveučilista J.J. Strosmayera u Osijeku.

Do sada je publicirao četiri rada u CC uz 11 znanstvenih radova i 6 kongresnih priopćenja, a od 2003.g. sudjeluje u istraživanju na projektu Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske pod brojem 127051 Znanstvene jedinice Kliničke bolnice u Osijeku.

U veljači 2010.g. je obranio temu doktorske disertacije „Ito stanice u bolesnika s lezijom jetre i jetrenom cirozom“.

Dana 19.srpnja 2010.g. je na Medicinskom fakultetu  sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku izabran u znanstveno zvanje znanstveni suradnik, znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstveno polje Kliničke medicinske znanosti.

Kroz cijelo vrijeme usavršavanja i poslije sam radio na Zavodu za gastronterologiju i hepatologiju Interne klinike KBC Osijek kao specijalist internist-gastroenterolog i hepatolog, kao odjelni liječnik, u jedinici za endoskopije, na RTG odjelu ERCP zahvate. Obavljam zahvate gastroskopija i kolonoskopija,zaustavljam krvarenja,obavljam EMD (endoskopske mukozne disekcije-polipektomije),a moguće i ESD (endoskopske submukozne disekcije ovisno o dogovoru). Član sam Hrvatskog gastrenterološkog društva i Zbora liječnika, predavač na Medicinskom fakultetu u Osijeku na Katedri za Internu medicinu i predavač na poslijediplomskom doktorskom studiju. Imam objavljena 4 rada u CC i jedan u postupku, 11 znanstvenih radova i 6 kongresnih priopćenja. Zbog obiteljskih razloga početkom 2011.g. sam preselio u Zagreb i zaposlio se u Poliklinici „Medikol“ gdje sam prvo stalno, a onda s prekidima obavljao posao gastroenterologa-hepatologa.

Dr. sc.  Darko Horvat radi u Poliklinici Aviva od 2014. godine.

Želite se naručiti kod ovog liječnika?

Pošaljite upit