Loading...

O liječnici

Prof. dr. sc. Duška Tješić-Drinković renomirana je stručnjakinja iz područja pedijatrije s fokusom na gastroenterologiju i hepatologiju. Rođena je u Zagrebu, gdje je završila osnovno školovanje, gimnaziju i Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Na Medicinskom fakultetu stekla je titule doktora medicine i doktora znanosti.

Sa dugogodišnjim iskustvom u struci, prof. Tješić-Drinković je vrhunski specijalist pedijatar i subspecijalist pedijatrijske gastroenterologije i hepatologije. Nakon studija, usavršavala se u Centru za cističnu fibrozu u Kopenhagenu te na više domaćih i inozemnih tečajeva trajne edukacije. Također je bila istraživač u desetak znanstvenih projekata vezanih za dječju gastroenterologiju.

Od 1990. godine, zaposlena je u Zavodu za gastroenterologiju, hepatologiju i prehranu Klinike za pedijatriju u KBC-u Zagreb. Ona je suosnivač Centra za cističnu fibrozu djece i odraslih pri KBC-u Zagreb (2017. godine) te voditeljica pedijatrijskog tima Centra.

Također je zaposlenica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje obnaša funkciju izvanredne profesorice pedijatrije i voditeljice predmeta Pediatrics na studiju medicine na engleskom jeziku. Također je aktivna u nastavi na riječkom Medicinskom fakultetu i Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Zagrebu. Uz to, članica je Odbora za evaluaciju poslijediplomskih studija i Odbora za završne specijalističke radove.

Redovito prisustvuje kongresima i stručnim sastancima u zemlji i inozemstvu, često kao pozvani predavač iz područja pedijatrijske gastroenterologije. Također, organizira i vodi brojne stručne skupove i edukacije za mlađe liječnike, kao što su poslijediplomski tečajevi kategorije „Pedijatrija danas“ od 2006. godine nadalje.

Prof. Duška Tješić-Drinković je i koautorica sedam medicinskih udžbenika te brojnih nastavnih tekstova. Objavila je više od 100 znanstvenih radova u domaćoj i međunarodnoj stručnoj literaturi te je koautorica 11 nacionalnih algoritama/smjernica za dijagnozu i liječenje bolesti u području pedijatrijske gastroenterologije.

Članica je Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatske liječničke komore, Hrvatskog pedijatrijskog društva, Hrvatskog društva za pedijatrijsku gastroenterologiju, hepatologiju i prehranu, gdje je bila predsjednica od 2009. do 2016. godine. Također, aktivna je članica European Society for Paediatric Gastroenteorlogy, Hepatology and Nutrition (ESPGHAN) i European Cystic Fibrosis Society (ECFS), gdje sudjeluje u više radnih skupina i obnaša funkciju nacionalnog predstavnika u Europskom registru oboljelih od cistične fibroze (ECFSPR). Suosnivač je Baze bolesnika s cističnom fibrozom liječenih u Republici Hrvatskoj, koja je osnova za uključenje Hrvatske u Europski registar bolesnika.

Dugi niz godina aktivno je angažirana na promicanju zdravlja djece, uključujući sudjelovanje u Komisiji za koordinaciju pomoći i zdravstvenu zaštitu djece u izvanrednim uvjetima Ministarstva zdravstva, izradi zakona za zaštitu dojenja te Standarda za prehranu bolesnika u bolničkim zdravstvenim ustanovama u RH. Također je urednica i autorica priručnika za roditelje „Moja prva godina“, te je sudjelovala u izradi edukativnog video-savjetnika „Umijeće dojenja“, pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravstva RH i UNICEF-a.

Fokus njenog kliničkog rada je skrb o djeci s cističnom fibrozom, funkcijskim poremećajima crijeva i kroničnim bolestima probavnog sustava te s malapsorpcijom raznih uzroka. Također je stručnjakinja za prehranu dojenčadi i poteškoće tjelesnog napredovanja u prvim godinama života. U Poliklinici Aviva obavlja ultrazvuk abdomena te pruža usluge u području gastroenterologije i primarne pedijatrije – zbrinjavanje akutno bolesne djece i sistematske preglede.

Želite se naručiti kod ovog liječnika?

Pošaljite upit