Loading...

O liječniku

Obrazovanje:

1980-1984. Matematičko informatički obrazovni centar, završio s odličnom ocjenom

1985-1990. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prosječna ocjena 4,23

1993-1997. Specijalizacija iz interne medicine, specijalistički ispit položio 18. rujna 1997.

2002-2004. Subspecijalizacija iz kardiologije, subspecijalistički ispit položio 26. veljače 2004.

2011. (25. studenog) priznat status specijalista hitne medicine

2013. stekao titulu primarius

1993-1995. Poslijediplomski studij "Ultrazvuk u kliničkoj medicini", titulu magistra znanosti na temu “Znak usporednih krvnih žila u dijagnostici akutnog alkoholnog hepatitisa ultrazvukom" obranio 2. prosinca 1997.

Titulu doktora znanosti na temu "Elektrofiziološki predskazatelji učinkovitosti propafenona u prevenciji kružne atrioventrikularne nodusne i ortodromne atrioventrikularne tahikardije" obranio 21. prosinca 2007.

Aktivnosti tijekom studija:

1986-1987. demonstrator pri Katedri za Biologiju

Zaposlenja:

Obavezni pripravnički staž obavio u Domu zdravlja Dubrava tijekom 1991, a Državni ispit položio 18.ožujka 1992.

Od 1997. kao odjelni liječnik zaposlen u KB Sestre milosrdnice Klinike za internu medicinu Zavoda za kardiovaskularne bolesti.

Od 2004. vršilac dužnosti voditelja Kardiološke poliklinike Zavoda za kardiovaskularne bolesti KB Sestre milosrdnice.

2008. imenovan voditeljem Kardiološke poliklinike.

2010. imenovan voditeljem Odjela ambulanti i laboratorija za kateterizaciju srca Zavoda za kardiovaskularne bolesti KB Sestre milosrdnice.

01. travnja 2011. imenovan pročelnikom Poliklinike, Klinike za unutarnje bolesti KBC Sestre milosrdnice.

29.02.2012. imenovan pomoćnikom ravnateljice za osiguranje kvalitete zdravstvene zaštite KBC Sestre milosrdnice.

01. travnja 2012. imenovan pročelnikom Kliničke jedinice za invazivnu i intervencijsku kardiologiju KBC Sestre milosrdnice.

01. studenog 2015. imenovan voditeljem dijagnostičkog odjela za invazivnu i intervencijsku kardiologiju Klinike za bolesti srca i krvnih žila, KBC Sestre milosrdnice.

07. siječnja 2019. imenovan pročelnikom Objedinjenog hitnog bolničkog prijema KBC Sestre milosrdnice, gdje radi do 19. travnja 2021. godine.

od 20. travnja 2021. do 19. travnja 2023. godine bio je zaposlenik Poliklinike Medikol, u nepotpunom radnom vremenu te Klinike za traumatologiju KBC Sestre milosrdnice.

Specijalist je hitne medicine, interne medicine, subspecijalist kardiolog. 2013. godine stekao je titulu primarius.

Tijekom 20 godina rada kao invazivni kardiolog (1998.-2018.), učinio je 2321 dijagnostičku proceduru (koronarografija), od čega 1278 intervencija (PCI) te oko 100 elektrofizioloških procedura.

2013. godine, izabran je u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora, a 2019. godine u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora pri Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju. 2017. godine izabran je u nastavno zvanje profesora visoke škole u trajnom zvanju, područje biomedicine i zdravstva, grana interna medicina, pri Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu. Predavač je na izbornom predmetu dodiplomske nastave: Sportska kardiologija na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

2016. godine izabran je za člana odbora za kardiovaskularne bolesti, razreda za medicinske znanosti, Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Bio je mentorom sedam disertacija, četiri diplomska rada studenata Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i šest diplomskih radova studenata Zdravstvenog Veleučilišta u Zagrebu.

2012.-2018. godine bio je pomoćnik Dekana za kliničke medicinske predmete Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od 2018. član je Odbora za međunarodnu suradnju istog fakulteta, a od 2019. voditelj je predmeta: „Internal medicine“, na studijskom programu dentalne medicine na engleskom jeziku.

Stalni je sudski vještak iz područja interne i hitne medicine te kardiologije.

U znanstvenoj karijeri objavio je 102 originalna znanstvena ili stručna rada, od čega je 21 indeksirano u Current contents, 18 u Science Citation Index, 12 u Scopusu, 10 u drugim međunarodnim indeksnim klasifikacijama (EMBASE, Excerpta Medica, Index Copernicus), uz 101 citat i h-index: 11.

Autor je dva i koautor u tri objavljena sveučilišna udžbenika te autor poglavlja u tri. Urednik je dva priručnika, autor poglavlja u dva te autor jednog poglavlja u knjizi. Kao autor ili koautor prezentirao je više od pedeset radova na znanstvenim skupovima, od kojih trideset na međunarodnim znanstvenim skupovima. Recenzent je u: British Medical Jurnal, Croatian Medical Jurnal, Acta Stomatologica Croatica, Acta Clinica Croatica, Medica Iadertina, Biochemia Medica, Folia Medica. Bio je član uredništva u Acta Clinica Croatica (2011.-2015.).

Od 2011. godine predsjednik je Radne skupine za kardiologiju rada i sporta pri Hrvatskom kardiološkom društvu

Dragovoljac je Domovinskog rata 1991.-1993. godine.