Loading...

Profil

Katarina Robić, magistra nutricionizma završila je Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2022. godine. Nakon čega počinje s radom kao dijetetičar u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice gdje radi do rujna 2023.godine.

Istraživanja na koprivi i komoraču u sklopu kojih je Katarina Robić izradila i uspješno obranila završni rad naslova „Fitosteroli koprive (Urtica dioica L.)“ kao i diplomski rad naslova „Inkapsulacija eteričnog ulja sjemenki komorača postupkom elektrostatske ekstruzije“ bila su sastavni dio sveobuhvatnijih i kompleksnijih istraživanja koja su se provodila na ovim biljnim vrstama u okviru projekta financiranog sredstvima Hrvatske zaklade za znanost „Izolacija i enkapsulacija bioaktivnih molekula samonikle i kultivirane koprive i komorača i učinci na fiziologiju organizma” (PlantBioPower, IP-01-2018-4924). Iz provedenih istraživanja u koautorstvu s članovima projektnog tima napisala je znanstveni rad A1 kategorije „Wild Nettle (Urtica dioica L.) Root: Composition of Phytosterols and Pentacyclic Triterpenes upon Habitat Diversity“ koji je objavljen u znanstvenom časopisu Food Chemistry Advances.

Kroz rad s pacijentima u KBC Sestre milosrdnice svoj rad je usmjerila na pretilost i pothranjenost, dijabetes, autoimune bolesti i bolesti štitnjače, inzulinsku rezistenciju, dječje pretilosti i dijabetes, alergije, bolesti probavnog sustava, selektivan obrazac hranjenja, bolesti kardiovaskularnog sustava.

Individualan pristup, posvećenost i razumijevanje pacijenta, empatija i slušanje pacijenta su temeljni dio njenog nutricionističkog pristupa i obrade.

Obranović, M., Balbino, S., Repajić, M., Robić, K., Ritoša, E., & Dragović-Uzelac, V. (2023). Wild nettle (Urtica dioica L.) root: Composition of phytosterols and pentacyclic triterpenes upon habitat diversity. Food Chemistry Advances, 2, 100262.

Želite se naručiti kod ovog liječnika?

Pošaljite upit