Loading...

O liječniku

Dr. Leo Žagar priznati je liječnik specijaliziran za ginekologiju i opstetriciju, s dodatnom subspecijalizacijom u području uroginekologije.

Obrazovanje

 • 1988.-1994. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 
 • 2003. Poslijediplomski tečaj Ultrazvuk u opstetriciji i ginekologiji, prof.dr.sc. A. Kurjak 
 • 2004. Poslijediplomski tečaj Ginekološka laparoskopija, prof.dr.sc. D. Barišić 
 • 2006. Kontinuirana klinička edukacija iz kolposkopije i ginekološke kirurgije na Odjelu za ginekološku kirurgiju Klinike za ženske bolesti i porode u Zagrebu 
 • 2002.-2006. Specijalizacija iz ginekologije/opstetricije 
 • 2012.-2014. Subspecijalizacija - Uroginekologija

Radno iskustvo

 • 1994.-1996. staž na Kliničkom medicinskom centru Zagreb 
 • 1997.-1998. staž na Kliničkoj bolnici za dijabetes, endokrinologiju i metaboličke poremećaje "Vuk Vrhovac" 1998. Zavod za avijacijsku medicinu Hrvatske vojske 
 • 1998.-2001. Zavod za hitnu medicinu Zagreb 
 • 2001. Medicinski fakultet Zagreb 
 • od 2002. Klinika za ženske bolesti i porode Kliničkog bolničkog centra Zagreb 
 • od 2007. Odjel za opću transvaginalnu kirurgiju, Odjel za ginekološku kirurgiju i uroginekologiju, Klinika za ženske bolesti, Klinički bolnički centar Zagreb

Znanstvena aktivnost

 • 1994. diplomski rad na Klinici za ženske bolesti i porode u Zagrebu («Ishod trudnoće kod cervikalne insuficijencije s i bez prolabirajuće amnionske ovojnice») 
 • 1996.-2001. suradnik na projektu «Čimbenici prijevremenog poroda» Klinika za ženske bolesti i porode Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 
 • 1997. priprema materijala za Prvi hrvatski dijabetološki kongres u Dubrovniku
 • 1997. Hrvatskog društva za dijabetes i metaboličke poremećaje 
 • 2001. poslijediplomski znanstveni studij na Biološko-matematičkom fakultetu u Zagrebu (područje: biologija, grana: fiziologija-imunologija) 
 • 2001. suradnik na projektu «Čimbenici prijevremenog poroda» u klasi prof.dr.sc. I. Kuvačić (magistarski rad u izradi:»IGF BP-1 i CRH u ranoj detekciji PROM-a») 
 • 2007. poslijediplomski znanstveni doktorski studij na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Želite se naručiti kod ovog liječnika?

Pošaljite upit