Loading...

O liječniku

Marija Ivica, dr. med., specijalist neurologije, subspecijalist neuromuskularnih bolesti.

Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Dobitnica je Dekanove nagrade za najboljeg studenta u 2005. Medicinsku karijeru nastavila je na Klinici za neurologiju KBC Sestre milosrdnice tijekom koje završava stručni poslijediplomski studij iz neurologije i polaže specijalistički ispit iz neurologije 2012. godine.
Poseban interes i značaj pridodaje neuromišićnim bolestima poput; mijastenije gravis, nasljedne i stečene miopatije, bolesti motornog neurona, polineuropatije, radikulopatije, neuropatije. 2021. godine položila je subspecijalistički ispit iz neuromuskularnih bolesti.
U KBC Sestre milosrdnice veliki dio radnog vremena provodila je na Zavodu za epilepsiju, neuromišićne bolesti i kliničku elektrofiziologiju, gdje je imala priliku liječiti i pratiti osobe oboljele od epilepsije, uključujući i trudnice, a dodatnu edukaciju završava u Christian Doppler Klinici u Salzburgu.
Od dijagnostičkih pretraga stekla je znanje i vještine iz elektroencefalografije, elektromioneurografije i senzornih evociranih potencijala.
Dosadašnje znanje i iskustvo stekla je dugogodišnjim radom s različitim hitnim i kroničnim neurološkim stanjima, kao i edukacijama na tečajevma i kongresima u zemlji i inozemstvu. U Poliklinici Aviva, s radom u neurološkoj ambulanti, započinje u srpnju 2022. godine.