Loading...

O psihologinji

Martina Štrk diplomirala je psihologiju 2019. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Po završetku fakulteta odrađuje vježbenički staž po programu kliničke psihologije u sklopu Klinike za psihijatriju Sveti Ivan te Centra za poremećaje hranjenja BEA u kojem se potom i zapošljava na poziciji voditelja savjetovališta.

Svoj profesionalni razvoj nastavlja u Klinici za psihijatriju i neurologiju Kocijan Hercigonja gdje usavršava vještine psihodijagnostike i tretmana djece, adolescenata i odraslih. Kontinuirano se stručno usavršava u području primjene psihodijagnostičkih instrumenata te psiholoških intervencija i tretmana. Završila je početni stupanj edukacije iz realitetne psihoterapije, a aktualno je polaznica završnog stupnja kognitivno bihevioralne psihoterapije.

Uz dijagnostiku i tretman psihičkih smetnji djece i odraslih, svoje stručne snage usmjerava u područje prevencije i destigmatizacije psihičkih poremećaja sudjelujući u kreiranju i provođenju preventivnih programa, psihoedukativnih materijala te stručnih i popularnih članaka na teme mentalnog zdravlja.

Znanstveno – istraživački nadopunjuje svoj rad relevantnim spoznajama iz struke aktivno sudjelujući na simpozijima i kongresima s domaćim i međunarodnim sudjelovanjem.

Želite se naručiti kod ovog liječnika?

Pošaljite upit

Zdravi savjeti

Pogledajte sve