Loading...

O liječnici

Pavica Mojzeš-Wagenhofer, dr. med., specijalist pedijatar, subspecijalist pedijatrijske nefrologije.

  • Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1999.
  • Pripravnički staž obavila u Domu Zdravlja Požega, a zatim radi u Hitnoj službi DZ Požege kao voditelj tima.
  • Od 2003. do 2014. radi na Odjelu pedijatrije u Nacionalnoj memorijalnoj bolnici „dr. Juraj Njavro” Vukovar, a od 2015. do 2022. godine radi kao subspecijalist pedijatrijske nefrologije na Odjelu nefrologije, Klinike za pedijatriju, KBC Osijek.
  • Specijalizirala je pedijatriju u Klinici za dječje bolesti Zagreb pod mentorstvom prof. dr. sc. V. Mejaški Bošnjak.
  • Poslijediplomski stručni studij „Zaštita majke i djeteta“ završila je u sklopu specijalizacije pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
  • Specijalistički ispit položila je 2007. godine.
  • Užu specijalizaciju iz pedijatrijske nefrologije završila je 2012. godine u Referentnom centru za pedijatrijsku nefrologiju dijalizu i transplantaciju u KBC Zagreb, pod mentorstvom prof.dr.sc. D. Batinić.
  • 2006. godine položila je ispit pred povjerenstvom Medicinskog fakulteta u Zagrebu te stječe certifikat iz obavljanja ultrazvuka abdomena, a 2012 godine u Ljubljani stječe certifikat za obavljanje ultrazvučne cistouretrografije u dijagnostici vezikoureteralnog refluksa.

Sudionik je brojnih nacionalnih i internacionalnih tečajeva i kongresa trajne edukcije iz područja pedijatrijske nefrologije, hipertenzije, ultrazvučne i urodinamske dijagnostike te edukacije o prevenciji bolesti dječje dobi i dječje infektologije.

Članica je Hrvatske liječničke komore, Hrvatskog društva za pedijatrijsku nefrologiju te Europskog i Svjetskog pedijatrijskog nefrološkog društva.

Želite se naručiti kod ovog liječnika?

Pošaljite upit

Zdravi savjeti

Pogledajte sve