Loading...

O liječnici

dr. sc. Sandra Baranović, dr. med., specijalist je otorinolaringologije i subspecijalist plastične kirurgije glave i vrata.

Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2009. godine. Pripravnički staž je odradila 2010.-2011. godine u KBC Sestre milosrdnice te položila stručni ispit u ožujku 2011. godine.

Od 2011. do 2014. godine radila je u HMP Bjelovarsko-bilogorske županije. Tijekom tog razdoblja položila je i dobila certifikate iz: ALS (Advanced Life Support / European Resuscitation Council), ETC (European Trauma Course) te Tečaj izvanbolničke hitne medicinske pomoći.

Specijalizirala je otorinolaringologiju u KBC Sestre milosrdnice od 2014. do 2020. godine. Trenutno nastavlja sa svojim kliničkim radom u Klinici za tumore, na Odjelu kirurgije glave i vrata, gdje je usmjerena na onkološku kirurgiju iz područja glave i vrata te plastično-rekonstruktivne zahvate, koji uključuju mikrovaskularnu kirurgiju i rekonstrukcije slobodnim režnjevima.

2023. god. doktorirala je na postdiplomskom doktorskom studiju Biomedicina i zdravstvo Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na temu planocelularnog karcinoma usne šupljine.

Od 2019. godine, Sandra Baranović je nacionalni predstavnik za EYSAC (The ESSO Young Surgeons and Alumni Club) pri ESSO-u (European Society of Surgical Oncology), s ciljem promoviranja i organiziranja internacionalne suradnje i edukacije mladih kirurga u djelatnosti onkološke kirurgije.

Od 2020. godine, uključena je u nastavu TLU-a (ime sveučilišta/visokog učilišta) sa entuzijazmom i željom za dugotrajnom suradnjom sa studentima.

Želite se naručiti kod ovog liječnika?

Pošaljite upit