Loading...

O liječniku

Prim. dr. sc. Saša Magaš, dr. med., rođen je u Zagrebu, gdje je završio osnovno, srednje i visoko obrazovanje. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1990. godine. Nakon obaveznog staža i položenog stručnog ispita u listopadu 1991. godine, pridružio se postrojbama HV-a kao dragovoljac i sudjelovao u Domovinskom ratu.

Godine 1993. zapošljava se u bjelovarskoj Hitnoj pomoći, a nakon dvije godine prelazi na Interni odjel bjelovarske Opće bolnice. Tada započinje specijalizaciju iz interne medicine, koju je završio 2000. godine položivši specijalistički ispit iz interne medicine. Tijekom specijalizacije, 1999. godine, završio je poslijediplomski tečaj prve kategorije "Suvremena dijabetologija" na Sveučilišnoj klinici "Vuk Vrhovac". Od tada samostalno vodi Centar za dijabetes u bjelovarskoj Općoj bolnici, organizirajući dijabetološku službu u županiji po hrvatskom modelu.

Godine 2010. položio je subspecijalistički ispit iz endokrinologije i dijabetologije te postao odgovorna osoba za endokrinologiju i dijabetologiju na Odjelu gastroenterologije, endokrinologije i dijabetologije Internog odjela bjelovarske Opće bolnice. U ožujku 2015. godine, pridružio se Kliničkoj bolnici Merkur, Sveučilišnoj klinici za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma "Vuk Vrhovac" na mjesto liječnika u Dnevnoj bolnici.

Prim. dr. sc. Saša Magaš, dr. med. aktivno je sudjelovao na stručnim skupovima i kongresima u proteklih 21 godinu svog specijalističkog staža. Objavio je brojne radove u međunarodno indeksiranim časopisima, kao i u domaćim stručnim publikacijama. Bio je član upravnih odbora Hrvatskog društva za dijabetes i bolesti metabolizma i Hrvatskog endokrinološkog društva. Godine 2014. priznat mu je naziv primarijus.

Želite se naručiti kod ovog liječnika?

Pošaljite upit