Loading...

O liječniku

Dr. Ozren Vugrinec diplomirao je 2008. godine na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Po završetku studija i položenog državnog ispita 2009. godine zapošljava se u Nastavnom zavodu za hitnu medicinu grada Zagreba gdje radi do 2012. godine kao liječnik u timu hitne medicinske pomoći.

2012. godine na KBC Zagreb na Klinici za bolesti uha, nosa i grla i kirurgiju glave i vrata započinje specijalističko usavršavanje iz Otorinolaringologije. Specijalistički ispit uspješno polaže 2018. godine.

Potom 2019. godine započinje sa subspecijalističkim usavršavanjem iz Plastično rekonstruktivne kirurgije glave i vrata koje uspiješno završava 2022 godine. Nastavlja s radom na KBC Zagreb, na Klinici za bolesti uha, nosa i grla i kirurgiju glave i vrata gdje se uz opću otorinolaringologiju uže usmjerava na onkološku kirurgiju i plastično rekonstruktivnu kirurgiju glave i vrata.

Trenutno je u tijeku Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo na medicinskiom fakultetu u Zagrebu gdje izrađuje doktorsku disertaciju.

Od 2022. godine predavač je na Sveučilišnom poslijediplomskom studiju iz Otorinolaringologije gdje uz redovni rad na ORL klinici sudjeluje u edukaciji specijalizanata iz otorinolarigologije.

Sudionik je mnogih međunarodnih i domaćih kongresa gdje je aktivni sudionik i predavač. Također je autor i koautor mnogih znanstvenih članaka iz područja otorinolaringologije objavljenih u stranim i domaćim časopisima.

Član je liječničkog tima Poliklinike Aviva od 2023. godine.

Želite se naručiti kod ovog liječnika?

Pošaljite upit