Loading...

Novosti

Pravila nagradnog natječaja

Pravila nagradnog natječaja

Članak 1. Tvrtka i sjedište priređivača

Priređivač nagradnog natječaja je Poliklinika Aviva (dalje u tekstu: Organizator), Trpinjska ulica 7, 10000 Zagreb, OIB: 01916835772

Ovaj nagradni natječaj ni na koji način nije sponzoriran ili promoviran od strane Facebooka, niti je povezan s Facebookom.

Članak 2. Naziv nagradnog natječaja, vrijeme i mjesto održavanja

Naziv nagradnog natječaja je "Osvoji sistematski pregled". Nagradni natječaj odvija se na području Republike Hrvatske u razdoblju od 31. listopada 2023. do 08. studenog 2023. do 12 sati. Nagradni natječaj održavat će se na Facebook stranici Poliklinike Aviva https://www.facebook.com/PoliklinikaAvivai Instagram profilu Poliklinike Aviva @poliklinika_aviva. Imena dobitnika bit će objavljena na službenoj Facebook i Instagram stranici Organizatora najkasnije do 30. studenog 2023. ispod objave o nagradnom natječaju.

Članak 3. Svrha nagradnog natječaja

Ostvarivanje promidžbe Poliklinike Aviva kao Organizatora nagradnog natječaja.

Članak 4. Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju

U nagradnom natječaju iz članka 2. pravo sudjelovanja imaju svi građani s prebivalištem u Republici Hrvatskoj stariji od 18 godina koji posjeduju Facebook profil.

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju nemaju djelatnici tvrtke Organizatora te članovi njihove uže obitelji.

Članak 5. Kako sudjelovati u nagradnom natječaju

U natječaju sudjeluju korisnici koji na društvenoj mreži Facebook ispune sljedeće uvjete:

 • u razdoblju trajanja nagradnog natječaja, odnosno od 31.10. do 8.11.2023., potrebno je u komentaru ispod objave nagradnog natječaja na Poliklinike Aviva Facebook ili Instagram stranici odgovoriti na nagradno pitanje, zapratiti Facebook i/ili Instagram profil te označiti jednu osobu.

Korisnici tijekom trajanja natječaja mogu objaviti jedan odgovor u komentarima ispod nagradne objave. Sadržaji koji su neadekvatni (uvredljivog su sadržaja, ne odgovaraju temi nagradnog natječaja i sl.) bit će isključeni iz nagradnog natječaja.

Članak 6. Uvjeti u slučaju nepridržavanja pravila

Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati Sudionika, za vrijeme trajanja Natječaja, u sljedećim slučajevima:

 • ako poslani odgovori nisu u skladu s definiranim smjernicama Natječaja,
 • ako se utvrdi da je Sudionik povrijedio pravo osobnosti trećih objavom odgovora,
 • ako Sudionik prekrši Pravila ili ostavi netočne osobne podatke prilikom davanja suglasnosti,
 • ako jedna ili više osoba zatraže izuzimanje Sudionika iz Natječaja,
 • ako se Sudionik koristi lažnim profilima kako bi sudjelovao u Natječaju,
 • ako vlasnik odabranog odgovora ne dostavi potpune osobne podatke i adresu nakon kontaktiranja od strane Organizatora, a radi dodjeljivanja nagrade, u roku od 48 sati,
 • iz nekog drugog razloga za koji Organizator ili Administrator procijeni da utječe na pravednost natjecanja.

Svi Sudionici koji su diskvalificirani po nekoj od odredbi Članka 6. neće biti posebno obaviješteni o svojoj diskvalifikaciji.

Članak 7. Nagradni fond

Nagradni fond uključuje:

 • 1x Osnovni sistematski pregled za muškarce (https://poliklinika-aviva.hr/hr/sistematski-pregledi/)

Nagradni fond se ne može zamijeniti za novac, proizvode ili usluge. Uslugu nagradnog fonda potrebno je iskoristiti najkasnije do 31. prosinca 2023.

Članak 8. Odabir dobitnika nagrade i kontrola odabira

Odluku o dobitnicima donijet će stručni žiri najkasnije do 8. studenog 2023. godine. Stručni žiri čine ukupno 3 predstavnika Organizatora iz područja marketinga.

Stručni žiri će odabrati 1 dobitnika na Facebooku. Odabir dobitnika temeljit će se na najpotpunijem i najkreativnijem odgovoru.

Nagrađeni mogu biti samo sudionici koji su sudjelovali u natječaju i koji su ostvarili uvjete navedene u članku 5. pod pretpostavkom da se radi o ispravnim prijavama sukladno Članku 6. Imena Sudionika koji su osvojili nagrade, bit će objavljena na službenoj Facebook i Instagram stranici Poliklinike Aviva u komentarima na objavu, a datum objave je najkasnije 30. studenog 2023. godine.

Članak 9. Uvjeti pod kojima se nagradni natječaj može prekinuti

Nagradni natječaj može biti prekinut ili izmijenjen u bilo kojem trenutku prema odluci Organizatora bez posebnog obrazloženja. U slučaju prekida sudionici će biti obaviješteni na službenoj Facebook stranici Poliklinike Aviva

Članak 10. Preuzimanje nagrade

Dobitnici će obavijest o nagradi dobiti putem obavijesti na službenoj Facebook stranici Poliklinike Aviva s pozivom da dostave svoje podatke u inbox (osobni podaci: ime, prezime, adresa prebivališta i/ili boravišta, kontakt telefon) u roku od 48 sati od objave dobitnika.

U slučaju da Organizator ne uspije ostvariti kontakt s dobitnikom u navedenom roku, dobitnik gubi pravo na nagradu.

Članak 11. Publicitet

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici neke od nagrada, njihovo ime i prezime mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

Članak 12. Pravila

Pravila nagradnog natječaja bit će objavljena na službenim web stranicama Poliklinike Aviva.

Članak 13. Odgovornosti

Organizator ne preuzima odgovornosti za:

 • bilo koje posljedice koje su nastale kao rezultat zloupotrebe sadržaja od strane sudionika i zloupotrebe sustava pri funkcioniranju natjecanja na štetu sudionika ili treće osobe;
 • (ne)funkcioniranje interneta i posljedice (ne)funkcioniranja bez obzira na razlog (ne)funkcioniranja;
 • slučaj da sadržaj kreiran od strane Sudionika krši prava, patente ili zaštićene žigove trećih osoba.

Organizator ima pravo takve sadržaje ukloniti bez obrazloženja.

Organizator također ima pravo bez obrazloženja ukloniti sve sadržaje koji predstavljaju diskriminaciju, pogrdni sadržaj i vrijeđanje na rasnoj, vjerskoj ili bilo kojoj drugoj osnovi po vlastitoj prosudbi.