Loading...

Zdravi savjeti

Ambulanta za liječenje kronične boli - individualizirani pristup u multidisciplinarnom timu

prim. dr. sc. Branka Mazul-Sunko

prim. dr. sc. Branka Mazul-Sunko, dr. med., spec. anesteziologije i intenzivne medicine

prim. dr. sc. Branka Mazul-Sunko
Ambulanta za liječenje kronične boli - individualizirani pristup u multidisciplinarnom timu

Kronična bol je svaka bol koja traje duže od tri mjeseca. I ako može značajno narušiti kvalitetu života, mnogi se s njom mire ili se ograničavaju na upotrebu tableta, često i u prevelikim ili premalim dozama. Zbunjujuća i obeshrabrujuća upornost kronične boli dolazi od toga što njeni uzroci mogu biti svakojaki. Individualne kombinacije bioloških, psihičkih i socijalnih čimbenika mogu različito utjecati na intenzitet boli pojedinca. Zato je u terapiji boli posebno važan cjeloviti pristup, u kojem se pacijentu pristupa individualno i bez ograničenja na pojedine usko specijalističke perspektive.

U poliklinici Aviva, multidisciplinarni pristup problemu kronične boli omogućava individualizirani tretman bolesnika koji uključuje fizički, ali i emocionalni aspekt. Po načelu integrativne medicine, bolesnika tretiramo kao cjelovitu osobu, te nudimo kombinirane terapije i savjete o promjeni životnog stila koje mogu smanjiti intenzitet boli i poboljšati kvalitetu života. To je posebno važno u kompleksnim bolnim stanjima kao fibromijalgija ili reumatodini artritis.

Stoga je liječenje boli optimalno u multidisciplinarnom timu, kakav postoji u poliklinici Aviva. On uključuje specijaliste različitih profila: anesteziologa, fizikalnog terapeuta, neurologa, nutricionista, ortopeda i psihologa.

Bolni sindromi

Liječimo ove bolne sindrome:

 • Reumatski bolovi
 • Bolovi zbog degenerativnih promjena koštanog sustava
 • Bolovi u mišićima
 • Fibromijalgija
 • Bolovi kod funkcionalnih poremećaja probavnog sustava
 • Bolovi kod malignih bolesti
 • Neuropatski bolovi

Uz to, radimo pripremu akupunkturom za pripomognutu oplodnju i porod.

Terapijske mogućnosti

Bolesnike tretiramo po načelu multimodalnog liječenja. To znači da kombiniramo različite oblike konvencionalnog liječenja boli, kao i da koristimo metode komplementarne medicine za koje postoje dokazi učinkovitost, kao akupunktura i tehnike kao TENS (transkutana električna nervna stimulacija). Cilj ovakvog pristupa jest smanjiti uporabu lijekova protiv bolova, a time i nuspojave koje se vezane s njihovim korištenjem, što je važno svima, ne samo starijima i onima kojima je otprije oštećena funkcija bubrega i jetre. Postizanje optimalnog učinka uz maksimalnu poštednost za organizam pacijenta osigurava potrebnu fleksibilnost pristupa u terapiji boli. Što je veći izbor terapijskih mogućnosti, veća je i šansa da se terapijom poboljša kvaliteta života.

Ovakav pristup omogućava i optimalno liječenje u mišićnom sustavu. Na primjer, neposredno nakon infiltracije bolnih točaka lokalnim anestetikom u mišićnim i vezivnim strukturama, tzv. „trigger-point“ infiltracije lokalnim anestetikom, optimalno je provesti specifičnu fizikalnu terapiju. U našoj ustanovi je organizacijski moguć ovakav tretman.

U poliklinci Aviva postoji i mogućnost kognitivno- bihevioralne psihoterapije za koju postoje dokazi da je učinkovita kod bolesnika s kroničnim bolnim sindromima.

U našem timu je i specijalistica nutricionizma koja može dati specifične i opće naputke o prehrani, koji mogu utjecati na smanjenje intenziteta kronične boli.

 • Optimiranje terapije lijekovima uz sustavno praćenje bolesnika
 • Akupunktura
 • „Trigger - point“ infiltracija lokalnim anestetikom s ciljanom fizikalnom terapijom nakon infiltracije
 • TENS
 • Kognitivno - biheviorana psihoterapija
 • Nutricionističko savjetovanje

Zdravi savjeti

Pogledajte sve