Loading...

Kako izgleda prvi pregled anesteziologa - alogologa?

Pacijent dolazi na inicijalnu procjenu u Ambulantu za liječenje boli kod specijalista anesteziologa - algologa. Specijalist anesteziolog - algolog uzet će detaljnu anamnezu pacijenta te će ga uputiti na daljnju dijagnostiku ukoliko je potrebno, odnosno ukoliko obrada nije završena.

Ako je obrada završena i dijagnoza jasna, specijalist anesteziolog - algolog će predložiti pacijentu terapijski protokol , koji se nakon procjene učinkovitosti po potrebi može modificirati.

Naručite se na pregled u nekoliko klikova

  • Prikažite cijenu i odaberite jednu ili više usluga
  • Odaberite željeni termin pregleda
  • Ubrzo ćete dobiti povratnu informaciju o terminu