Loading...

O kolonoskopiji pod anestezijom

Kolonoskopija pod anestezijom se primjenjuje u osoba kod kojih je pretraga izrazito bolna i neugodna. Prema nekim autorima bez primjene sedacije smanjuje se broj neuspješno obavljenih kolonoskopskih pregleda do samog kraja tj. utoka debelog u tanko crijevo. Ukoliko pregled crijeva nije obavljen do kraja povećava se rizik od mogućnosti promašaja polipa odnosno karcinoma. Uobičajeno se daju benzodiozepini za premedikaciju sa narkoticima (Midazolam 2-5 mg i Diazepam 5-10 mg), a Meperidin može biti dodan 25-100 mg. Propofol je kratko djelujući sedativ koji izaziva dublji stupanj sedacije sa bržim i kraćim oporavkom. U komparaciji s benzodizepienskom-narkotičnom sedacijom o čemu će odlučivati anesteziolog.

Pacijent mora biti obavezno monitoriran (RR krvni tlak, puls, oksigenacija) tijekom trajanja procedure zbog eventualnih nuspojava lijekova.

Liječnici

Naručite se na pregled u nekoliko klikova

  • Prikažite cijenu i odaberite jednu ili više usluga
  • Odaberite željeni termin pregleda
  • Ubrzo ćete dobiti povratnu informaciju o terminu