Loading...

Primjena i korištenje vaginalnog pesara

Rješavanje problematike poput spuštene maternice i ostalih genitalih organa u zdjelici, kao svojevrsna zamjena za operaciju (ukoliko iz objektivnih ili subjektivnih razloga opeacija nije moguća, ili za period do same operacije)
Kockasti pesar indiciran je za genitalni prolaps 3-4 stupnja. Vakuumski učinak neperforirane verzije jamči najbolje prianjanje uređaja na stijenke vagine, perforirana verzija je lakša za rukovanje.

Fleksibilnost materijala cube tj. "kocka" pesara olakšava samostalno korištenje kod pacijentica.