Loading...

O kontroli elektrostimulatora

Kontrola pacemakera (srčanog elektrostimulatora). Kontrola srčanog elektrostimulatora trebala bi se obaviti mjesec dana (do 6 tjedana) nakon ugradnje. Kasnije se kontrolira u redovitim razmacima ovisno o vrsti uređaja i indikaciji. Redovito praćenje aparata je važno a liječnik će vam reći koliko često ćete ga morati kontrolirati.

Na kontrolnom pregledu prije svega snima se EKG, te se nakon toga pomoću programatora provjerava ispravnost i stanje pacemakera, a prema tome se određuje daljnja terapija. Programator je uređaj koji žičano ili bežično komunicira s elektrostimulatorom. On omogućuje kontrolu, podešavanje i promjenu parametara elektrostimulacije. Liječnik će također provjeriti i stanje baterije pacemakera, kako bi predvidio njeno trajanje.

Kod zamjene baterije (prosječno trajanje je 10 godina) odvaja se baterija od elektroda i pripaja nova baterija na elektrodu/e, pa je sam operativni zahvat dosta jednostavniji. Obavlja se u kardiološkoj sali u lokalnoj anesteziji.

Naručite se na pregled u nekoliko klikova

  • Prikažite cijenu i odaberite jednu ili više usluga
  • Odaberite željeni termin pregleda
  • Ubrzo ćete dobiti povratnu informaciju o terminu