Loading...

O pregledu kardiologa

Kardiološki pregled je pregled subspecijaliste koji na osnovu anamneze, kliničkog pregleda, EKG-a i drugih ciljanih dijagnostičkih pretraga postavlja dijagnozu bolesti i propisuje terapiju.

Pregled kardiologa se sastoji od:

  • uzimanja anamneze,
  • kliničkog pregleda,
  • EKG,
  • po potrebi, može se ordinirati dodatna neinvazivna kardiološka obrada Transtorakalnog (TEE) i Transezofagusnog (TEE) ultrazvuka srca, ergometrija (test opeterećenja na pokretnom tepihu), scintigrafija miokrada kao i eventualno potrebita invazivna kardiološka dijagnostika (koronarna arteriografija).

Liječnici

Naručite se na pregled u nekoliko klikova

  • Prikažite cijenu i odaberite jednu ili više usluga
  • Odaberite željeni termin pregleda
  • Ubrzo ćete dobiti povratnu informaciju o terminu