Loading...

O PHD analizi

PHD (patohistološka dijagnoza) je vrlo detaljna mikroskopska analiza bioptata ili kirurškog uzorka tkiva u svrhu postavljanja dijagnoze i otkrivanju mogućih bolesnih stanica i tkiva. Analizu uzetog tkiva (koje se uzima operativnih zahvatom u poliklinici), nakon njegove obrade, provodi patolog. U slučaju tumora, patohistološka dijagnoza je prijeko potrebna kako bi se odredio stadij bolesti, zahvaćenost tkiva i potrebno liječenje.

Naručite se na pregled u nekoliko klikova

  • Prikažite cijenu i odaberite jednu ili više usluga
  • Odaberite željeni termin pregleda
  • Ubrzo ćete dobiti povratnu informaciju o terminu