Loading...

Što je uključeno u logopedsku procjenu?

  • Uzimanje anamneze,
  • Uvid u postojeću specijalističku dokumentaciju,
  • Procjena komunikacijskog i jezično-govornog razvoja, predvještina čitanja i pisanja/usvojenost vještina čitanja, pisanja i računanja, oralno motoričkih sposobnosti, kvalitete glasa, sposobnosti gutanja - korištenje standardiziranih i specifičnih testova ili ponavljanje procjene nakon 6 mj. terapije za evaluaciju ciljeva i utvrđivanje napretka

Naručite se na pregled u nekoliko klikova

  • Prikažite cijenu i odaberite jednu ili više usluga
  • Odaberite željeni termin pregleda
  • Ubrzo ćete dobiti povratnu informaciju o terminu