Loading...

Što podrazumijeva logopedsko savjetovanje?

Savjetovanje, davanje uputa i edukacija roditelja djece koja su preniske kronološke dobi za uključivanje u direktnu terapiju usmjereno na poticanje jezično-govornog razvoja i orofacijalne pokretljivosti (npr. djeca rođena s rascjepom)