Loading...

O kreatininu

Serumska koncentracija kreatinina koristan je pokazatelj glomerulalne filtracije. Kreatinin je biljeg smanjene glomerulalne filtracije. Kreatinin u serumu se određuje  kod sumnje na bolesti bubrega. Značajno reducirani klirens kreatinina ukazuje na značajnu redukciju glom filtracije. Omogućava nam praćenje terapije nefrotoksičnim lijekovima te procjenu kada pacijent sa bubrežnim zatajenjem treba dijalizu. Uobičajeno se mjeri kao dio metaboličkog prosijavanja, kod znakova i simptoma bubrežnih bolesti, kod stanja koja mogu pogoršati bubrežne bolesti i kod praćenja kroničnih bubrežnih bolesti.

Naručite se na pregled u nekoliko klikova

  • Prikažite cijenu i odaberite jednu ili više usluga
  • Odaberite željeni termin pregleda
  • Ubrzo ćete dobiti povratnu informaciju o terminu