Loading...

Što obuhvaća prošireni pregled nefrologa?

  • Uzimanje anamneze (razgovor o dosadašnjim bolestima i postojećim teškoćama) te klinički pregled bolesnika s bolesti bubrega i/ili povišenim krvnim tlakom
  • Dijagnostika i liječenje bolesti bubrega i/ili visokog krvnog tlaka
  • Savjetovanje o primjeni lijekova u slučajevima oslabljene bubrežne funkcije
  • Interpretacija testova bubrežne funkcije i specifičnih markera bubrežnog oštećenja

Liječnici