Loading...

O EMNG-u

EMNG – Analiza tremora je elektrofiziološka pretraga kojom se analiziraju različiti oblici povremenog ili kontinuiranog tremora (drhtanja, trešenje) određnih dijelova tijela. Pri izvođenju pretrage se koriste površinske ili iglene elektrode koje se apliciraju na određene mišiće. Analiza tremora nam koristi prilikom obrade tremora nejasnog uzroka. Da bi pretraga bila uspješna i za bolesnika ugodna, potrebna je dobra suradnja bolesnika i neurologa.

EMNG pretraga nije agresivna i ubraja se u pretrage niskog rizika.

Radi se pomoću stimulacijskih i registracijskih elektroda.

Elektrode mogu biti površinske i igle elektrode. U Poliklinici Aviva koristimo obje vrste elektroda.

Kako bi pretraga bila uspješna i za bolesnika ugodna, potrebna je dobra suradnja bolesnika i neurologa.

Pretragu, kao i interpretaciju nalaza radi specijalist neurolog educiran za kliničku elektromioneurografiju i neuromuskularne bolesti.

EMNG pretraga uključuje:

  • neurološku anamnezu,
  • analizu dosadašnje medicinske dokumentacije,
  • ispitivanje i analizu pojedinog dijela igla elektrodom (elektromiografija). Širina obrade ovisi o dijagnozi bolesti i nije ista za svakog pojedinog bolesnika,
  • zaključak i analizu rezultata cjelokupnog EMNG-a (elektromioneurografije) radi specijalist neurolog educiran za kliničku elektromioneurografiju i neuromuskularne bolesti,
  • kratku konzultaciju s bolesnikom o rezultatu obrade.

Liječnici

Naručite se na pregled u nekoliko klikova

  • Prikažite cijenu i odaberite jednu ili više usluga
  • Odaberite željeni termin pregleda
  • Ubrzo ćete dobiti povratnu informaciju o terminu