Loading...

O kontrolnom pregledu dječjeg prihijatra

Prema uputi i dinamici liječnika, slijedi nakon prvog pregleda te traje kraće od prvog pregleda. Ukoliko dijete izrazi želju već nakon prvog pregleda, moguć je nastavak rada samostalno s djetetom/adolescentom, s tim da su posebno organiziran savjetodavni psihoterapijski rad sa jednim ili oba roditelja.