Loading...

O prvom pregledu dječjeg psihijatra

Prvi pregled maloljetnog djeteta odnosno adolescenta se radi prvi puta uvijek u pratnji roditelja/skrbnika/zakonskog zastupnika, s ciljem da se dobije potpuni uvid o podatke o ranom psihomotornom rastu i razvoju, podatcima o trudnoći i porodu, kalendaru cijepiva, preboljelim dječjim bolestima, podatci o pohađanju vrtića, način prilagodbe na vrtić i školu, uvid u dinamiku odnosa unutar obitelji. posebno ukoliko se radi o situacijama vezanim uz brakorazvod roditelja, gubitak jednog od roditelja, teška bolest roditelja i slično. Pratnja je uvijek kod prvog pregleda potrebna radi davanja podataka koje liječniku omogućavaju da dobije prošireni uvid u ponašanje djeteta, navike, dosadašnje bolesti, alergije na lijekove, i slično.

Ukoliko dijete nema roditelja, uvijek se u obzir uzima i pratnja, odnosno zakonski zastupnik djeteta ili skrbnik djeteta.

Kod prvog pregleda je i zakonska obaveza da je prisutan roditelj odnosno skrbnik djeteta do 18 godine života.

Način provođenja je strukturirani psihijatrijski klinički intervju i stručna procjena po liječniku dječjem i adol. psihijatru koji će dalje preporučiti dinamiku kontrolnih pregleda sa pacijentom /djetetom odnosno adolescentom i roditeljem.

Ukoliko kod prvog pregleda nije u mogućnosti biti prisutan drugi roditelj, na sljedećem kontrolnom pregledu je moguć dolazak u pratnji drugog roditelja.

Liječnici

Naručite se na pregled u nekoliko klikova

  • Prikažite cijenu i odaberite jednu ili više usluga
  • Odaberite željeni termin pregleda
  • Ubrzo ćete dobiti povratnu informaciju o terminu