Loading...

Naručite se na pregled u nekoliko klikova

  • Prikažite cijenu i odaberite jednu ili više usluga
  • Odaberite željeni termin pregleda
  • Ubrzo ćete dobiti povratnu informaciju o terminu

A analizi pleuralne tekućine

Analiza izljeva koji je dobiven punkcijom, s ciljem definiranja uzroka izljeva.

Pleuralni izljev upućuje se na:

  • biokemijsku analizu (pH izljeva, LDH i proteini u izljevu, moguće i NT-pro-BNP pri temeljitoj kliničkoj sumnji na kardijalnu etiologiju izljeva)
  • citološku analizu (dokaz potencijalne karcinoze)
  • mikrobiološku analizu.
  • U slučaju sumnje na infektivnu etiologiju (parapneumonični izljev) uzorak izljeva upućuje se i na mikrobiološku analizu (bakterije, tuberkuloza, gljive).

Liječnici