Loading...

O pregledu reumatologa

Uzimanje anamnestičkih podataka te se vrši klinički pregled pacijenta. Prema procijeni liječnika dalje se može zahtijevati dodatna obrada: laboratorijske pretrage, radiološke pretrage (u prvom redu ultrazvuk lokomotornog sustava i magnetska rezonanca) i rijetko histološko-citološke pretrage.

Nakon postavljanja dijagnoze provodi se medikamentno i funkcionalno liječenje.

Liječnici

Naručite se na pregled u nekoliko klikova

  • Prikažite cijenu i odaberite jednu ili više usluga
  • Odaberite željeni termin pregleda
  • Ubrzo ćete dobiti povratnu informaciju o terminu