Karijera u Poliklinici Aviva

Karijera u Poliklinici Aviva – pridružite se našem timu!

Poliklinika Aviva traži:

Doktor medicine – specijalist interne medicine (m/ž)

Uvjeti:

 • Medicinski fakultet
 • Specijalizacija iz interne medicine
 • Odobrenje za samostalni rad

Kandidati trebaju dostaviti sljedeće dokumente:

 • Zamolbu
 • Životopis
 • Domovnicu
 • Diplomu o završenom studiju
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 • Uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu
 • Odobrenje za samostalni rad (licenca)

Stručna sprema: Visoka stručna sprema

Vrsta zaposlenja: Na neodređeno vrijeme


Doktor medicine – specijalist radiologije (m/ž)

Uvjeti:

 • Medicinski fakultet
 • Specijalizacija iz radiologije
 • Odobrenje za samostalni rad

Kandidati trebaju dostaviti sljedeće dokumente:

 • Zamolbu
 • Životopis
 • Domovnicu
 • Diplomu o završenom studiju
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 • Uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu
 • Odobrenje za samostalni rad (licenca)

Stručna sprema: Visoka stručna sprema

Vrsta zaposlenja: Na neodređeno vrijeme


Doktor medicine – specijalist interne medicine, subspecijalist kardiologije (m/ž)

Uvjeti:

 • Medicinski fakultet
 • Specijalizacija iz interne medicine, subspecijalizacija iz kardiologije
 • Odobrenje za samostalni rad

Kandidati trebaju dostaviti sljedeće dokumente:

 • Zamolbu
 • Životopis
 • Domovnicu
 • Diplomu o završenom studiju
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 • Uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu
 • Odobrenje za samostalni rad (licenca)

Stručna sprema: Visoka stručna sprema

Vrsta zaposlenja: Na neodređeno vrijeme


Nepotpune prijave neće se uzeti u obzir.

Molimo zainteresirane kandidate da prijave dostave na priloženu e-mail adresu uprava@poliklinika-aviva.hr.

 

Poliklinika AVIVA
tel.: 01/4693-111
e-mail: uprava@poliklinika-aviva.hr
Nemetova 2, 10000 Zagreb
www.poliklinika-aviva.hr