Ravnateljstvo

Predsjednik Upravnog vijeća
Igor Čičak

Ravnateljica
dr. sc. Nevenka Kovač, dr. med.
uprava@poliklinika-aviva.hr

Zamjenica ravnateljice
doc. prim. dr. sc. Sandra Morović, dr. med., viši znanstveni suradnik, specijalist neurologije
uprava@poliklinika-aviva.hr

Zamjenik ravnateljice
mr.sc. Boris Rivić
uprava@poliklinika-aviva.hr

Glavna sestra
Marina Brebrić, mag. med. techn.
uprava@poliklinika-aviva.hr

Tajništvo

Marija Kekez
tel. 01/46 93 101
fax 01/46 93 110
uprava@poliklinika-aviva.hr

 

Pravni, kadrovski i opći poslovi

Ana Ljubičić
Voditeljica pravnih, kadrovskih i općih poslova

tel. 01/4693 135

mob. 091/423-0131

ana.ljubicic@poliklinika-aviva.hr

Ekonomsko-financijski poslovi

Manuela Gabrić, dipl. oec.,
Voditeljica Službe za financije i računovodstvo
tel. 01/ 46 93 171, 01/46 75 399
manuela.gabric@poliklinika-aviva.hr

Prodaja

Suzana Ivković

Voditeljica prodaje
tel. 01/ 46 93 190
fax. 01/46 93 169
prodaja@poliklinika-aviva.hr,
suzana.ivkovic@poliklinika-aviva.hr

Marketing

Vlatka Prpić Lukač, mag. oec.
Voditeljica marketinga
tel. 01/46 93 126
vlatka.prpic-lukac@poliklinika-aviva.hr

Zaštita osobnih podataka

Domagoj Grgas
Referent u Službi financija i računovodstva
zastitapodataka@poliklinika-aviva.hr

Osnovni podaci

Puni naziv: tvrtke Poliklinika Aviva za internu medicinu, psihijatriju, neurologiju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, radiologiju, opću kirurgiju, ginekologiju, oftalmologiju, kliničku farmakologiju i citologiju, dermatologiju, urologiju, otorinolaringologiju, medicinu rada i onkologiju s dijagnostikom i rehabilitacijom sa medicinsko-biokemijskim laboratorijem.

Skraćeni naziv: Poliklinika Aviva
Sjedište i adresa: Zagreb, Vladimira Nemeta 2
Osnovna djelatnost: Djelatnosti specijalističke medicinske prakse
Pravni oblik: ustanova
Ravnatelj: Nevenka Kovač
OIB: 01916835772
Matični broj subjekta (MBS): 080221876
Registarski sud: Trgovački sud u Zagrebu
Članovi uprave: Nevenka Kovač, ravnateljica
Predsjednik Upravnog vijeća: Igor Čičak

Iban: HR9624840081100664314
Banka: Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb