Pregled kardiologa (uključen EKG)

Kardiološki pregled je pregled subspecijalista koji na osnovu anamneze, kliničkog pregleda, EKG-a  i drugih ciljanih dijagnostičkih pretraga postavlja dijagnozu bolesti i propisuje terapiju.

Što je kardiološki pregled?

Kardiološki pregled je pregled subspecijalista koji na osnovu anamneze, kliničkog pregleda, EKG-a  i drugih ciljanih dijagnostičkih pretraga postavlja dijagnozu bolesti i propisuje terapiju.

Kada je potrebno obaviti pregled kardiologa?

Pregled kardiologa je potreban ukoliko osjećate subjektivne tegobe kao bol u prsima, zaduhu u mirovanju ili kod napora, intoleranciju napora, ubrzan, nepravilan rad ili osjećaj lupanja srca, povišen ili sniženi krvni tlak, opću nestabilnost, omaglice ili nesvjestice. Kardiološki pregled također je potreban i kod auskultatornog nalaza šuma na srcu, abnormalnog EKG nalaza te potrebitih kardioloških kontrola kod već ranije dijagnosticiranih bolesti srca.

Kako izgleda kardiološki pregled?

Pregled kardiologa se sastoji od:

  • uzimanja anamneze
  • kliničkog pregleda
  • EKG

EKG, pregled kardiologa

Po potrebi, može se ordinirati dodatna neinvazivna kardiološka obrada Transtorakalnog (TEE) i Transezofagusnog (TEE) ultrazvuka srca, ergometrija (test opeterećenja na pokretnom tepihu), scintigrafija miokrada kao i eventualno potrebita invazivna kardiološka dijagnostika (koronarna arteriografija).

Kako znati da nešto nije u redu sa srcem? Treba li ići na neke redovne kontrole?

Asimptomatski pacijenti, bez poznate kardiovaskularne bolesti a stariji od 40 godina bi obavezno trebali imati procjenu desetogodišnjeg kardiovaskularnog rizika kod svog liječnika opće prakse ili kardiologa. Procjenom rizika mogu se na vrijeme detektirati pacijenti sa visokim KV rizikom u kojih je i benefit primjenom odgovarajuće terapije najveći.

Obratite se s povjerenjem velikom kardiološkom stručnom timu Poliklinike Aviva  i naručite se na pregled.

prim. mr. sc. Ivan Sokol
dr. med., FESC, spec. interne medicine, subspecijalist kardiologije
prim. mr. sc. Ivan Sokol
Mima Georgieva
dr. med., spec. interne medicine - kardiolog
Mima Georgieva
Hrvoje Ružić
dr. med., spec. interne medicine, subspecijalist kardiologije
Hrvoje Ružić
Stjepan Kranjčević
dr. med., spec. kardiologije
Stjepan Kranjčević
Prof. prim. dr. sc. Roman Urek
dr. med. FESC, liječnik specijalist internist, subspecijalist kardiolog.
Prof. prim. dr. sc. Roman Urek
Sanda Sokol Tomić
dr. med., specijalist interne medicine, subspecijalist kardiologije
Sanda Sokol Tomić
Maro Dragičević
dr.med., specijalist kardiologije
Maro Dragičević
Miroslav Krpan
dr. med., specijalist kardiologije
Miroslav Krpan
prim. dr. sc. Rada Šarac,
dr. med., spec. interne medicine i uže spec. kardiologije
prim. dr. sc. Rada Šarac,
Ponijeti dosadašnju medicinsku dokumentaciju.
Za sve informacije o pregledima i narudžbama, obratite nam se s povjerenjem
Prijavite se na naš newsletter i primajte najnovije vijesti o zdravlju!